iso-LR a AGH-LR - Hlídač izolace pro aplikace s nízkou hodnotou izolace

Hlídač izolačních stavů s vazebným členem pro slévárenský a metalurgický průmysl, kde provozní hodnota izolačních odporů IT sítí dosahuje nízkých hodnot.

Monitoruje izolační odpor v AC, DC a AC+DC IT sítích s hodnotou napětí AC,3(N)AC 0...793 V a DC 0...1 100 V a měřením izolačního odporu od 200 Ω.

Vladimír Frič - MEDICS
Tel.: +420 725 018 162
Ing. Ivan Ryba - INDUSTRY
Tel.: +420 775 784 852
VariantaNázev / popisCena bez DPHCena s DPHObjednat
iso-LR-327+AGH-LR-3iso-LR-327+AGH-LR-3 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B91065702W

ks
Un 3AC/AC 0...793V / DC 0...1100V
Us DC 19,2...72V
R 0,2k...100kOhm / 0,2k...100kOhm
CEmax: 500mikroF
Sběrnice BMS, výstup 0/4...20mA, režim STANDBY, historie událostí
iso-LR-335+AGH-LR-3iso-LR-335+AGH-LR-3 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B91065703W

ks
Un 3AC/AC 0...793V / DC 0...1100V
Us AC 88...264V / DC 77...286V
R 0,2k...100kOhm / 0,2k...100kOhm
CEmax: 500mikroF
Sběrnice BMS, výstup 0/4...20mA, režim STANDBY, historie událostí
Volitelné příslušenství
9620-14219620-1421 - Analogový měřicí přístroj

Obj. číslo: B986841

ks
Vstup 0...20mA
Rozměr 96x96 mm
Držák pro upevnění šrouby (XM112)Držák pro upevnění šrouby (XM112)

Obj. číslo: B990056

ks
Příchytka pro montáž pomocí šroubů
 • Pro jedno a třífázové střídavé, stejnosměrné a kombinované IT sítě
 • Napěťový rozsah AC, AC+DC 0…793 V, DC 0…1 100 V
 • Dvě nastavitelné hodnoty reakce v rozsahu 0,2 kΩ…100 kΩ ALARM1 a ALARM2 (předalarm)
 • Měřicí princi AMPPlus automaticky přizpůsobuje měřicí impulz podmínkám sítě až do svodové kapacity 500µF
 • Dvě oddělená ALARM relé, každé s jedním přepínacím kontaktem
 • Nastavitelný režim N/C nebo N/O
 • LED indikace POWER ON a ALARM (AL1/AL2)
 • Dvouřádkový LC displej 2 x 16 znaků, podsvětlený
 • Trvalé automonitorování funkce a stavu připojení
 • Interní a externí TEST/RESET tlačítko
 • Tlačítko INFO pro zobrazení doplňkových informací např. parametrů přístroje a svodové kapacity
 • Rozhraní RS485 s protokolem BMS
 • Analogový výstup 0(4)...20 mA pro připojení k externímu kΩ metru

Popis výrobku

Přístroj ISOMETER® iso-LR monitoruje izolační odpor ve výkonových střídavých AC, stejnosměrných DC popř. kombinovaných AC+DC IT sítích se jmenovitou hodnotou AC, AC+DC 0…793 V resp. DC 0…1100 V. Přístroj je speciálně určen pro aplikace s nízkou hodnotou provozního izolačního stavu obsahující střídače, frekvenční měniče popř. stejnosměrné obvody. Tyto vlastnosti mají především indukční ohřevy v metalurgickém a skláŕském průmyslu. Dosahují střední hodnoty svodové kapacity a dochází v nich k častému kolísání napětí. Patentovaný princip měření AMPPLUS je speciálně přizpůsoben a nastaven pro měření v těchto aplikacích a za těchto podmínek.
Přístroj je určen pouze s použitím vazebného členu AGH-LR. Umožňuje monitorovat i několik navzájem pospojovaných IT sítí a vzhledem k oddělenému napájecímu napětí může monitorovat i sítě, které nejsou pod napětím.

Aplikace

 • AC, DC nebo AC + DC sítě v metalurgickém a sklárském průmyslu
 • Indukční a odporové ohřevy s nízkou hodnotou izolačního stavu

Funkce

Jestliže izolační odpor mezi fázovými vodiči a zemí klesne pod hodnotu reakce, sepne ALARM relé a ALARM LED se rozsvítí. Dvě samostatně nastavitelné hodnoty reakce a dvě samostatná ALARM relé umožňují indikovat jak hlavní ALARM tak předALARM.
Aktuálně naměřená hodnota izolačního odporu je zobrazována na dvouřádkovém podsvětleném displeji nebo na externě připojeném měřicím přístroji. Informace o poruše mohou být ukládány do paměti.
Jakmile izolační odpor vzroste nad nastavenou úroveň (tj. hodnotu reakce + hysterezi), relé se přepnou do výchozího stavu. Pokud však byla předem aktivována paměť poruchy, zůstávají ALARM relé ve stavu ALARM až do té doby, dokud nezmáčknete tlačítko RESET nebo dokud není odpojeno napájecí napětí.
Pomocí tlačítka TEST lze ověřit funkčnost přístroje. Tlačítko INFO slouží k zobrazení doplňkových informací např. nastavení prahových hodnot reakce nebo svodové kapacity sítě.
Připojení přístroje jako i funkce přístroje jsou nepřetržitě monitorovány. Parametry přístroje je možné nastavit pomocí funkčních tlačítek na čelním panelu.

Měřicí princip

Metoda AMPPLUS (patent firmy Bender) využívá pro měření specifické pulzní napětí řízené mikroprocesorem, jehož velikost se automaticky přizpůsobuje podmínkám monitorované sítě. Mikroprocesor přitom dokáže rozlišit a vyhodnotit proměnné způsobené rozptylovým proudem vyvolaným interferencí v monitorované síti a proměnnou měřicího signálu, která je úměrná ohmickému izolačnímu odporu.

Přídavné funkce

 • Galvanicky oddělené rozhraní RS 485 s protokolem BMS
 • Výstup 0(4)…20 mA
 • Režim STANDBY umožňující vzájemné připojení/odpojení hlídačů iso-LR + AGH-LR
  v propojených IT sítích také pomocí sběrnice
 • Historie událostí (paměť na 99 hlášení společně s dnem a hodinou)

Monitorování propojených IT sítí

V případě pospojování několika IT sítí s iso-LR + AGH-LR je možné pomocí funkce STANDBY a vstupních svorek F1/F2 dočasně odpojit vybrané přístroje iso-LR + AGH-LR a ponechat ve funkci pouze jeden přístroj.

Normy

ISOMETER® iso-LR a AGH-LR odpovídá požadavkům:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8
 • IEC 61326-2-4 Ed. 1.0
 • EN 60664-1
 • EN 60664-3

Technické údaje iso-LR

Izolace dle IEC 60664-1
Jmenovité izolační napětí AC 250 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 6 kV
Ochranné oddělení (zvýšená izolace) mezi (A1/+,A2/-) - (11,12,14,21,22,24) -
(AK1,Ak2,KE,PE,T1,T2,R1,R2,F1,F2,M+,M-,A,B)
Test dielektrika podle IEC 61010-1 3 536 V
Jmenovité izolační napětí AC 250 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 4 kV
Základní izolace mezi (11,12,14) - (21,22,24)
Test dielektrika podle IEC 61010-1 2 210 V
Parametry napájení
Jmenovité napájecí napětí Us viz údaje pro objednávku
Jmenovitý kmitočet napájecího napětí fs viz údaje pro objednávku
Parametry monitorované IT sítě
Jmenovité napětí sítě Un dle AGH-LR
Jmenovitý kmitočet fn dle AGH-LR
Hodnoty reakce
Jmenovitá hodnota reakce Ran1 (ALARM 1) 0,2 kΩ...100 kΩ
Jmenovitá hodnota reakce Ran2 (ALARM 2) 0,2 kΩ...100 kΩ
Přednastavení Ran1 (ALARM 1) = 4 kΩ
Ran2 (ALARM 2) = 1 kΩ
Přesnost (0,2...7 kΩ) / (7...100 kΩ) ±1 kΩ / ±15 %
Hystereze (0,2...7 kΩ) / (7...100 kΩ) +1 kΩ / 25 %
Specifické časy
Doba odezvy viz návod k použití
Doba měření viz návod k použití
Měřicí obvod
Měřicí princip AMPPLUS
Rozsah měření 0,2 kΩ...1 MΩ
Měřicí napětí Um ±50 V
Měřicí proud Im (při RF=0 Ω) ≤ 1,5 mA
Vnitřní DC odpor Ri ≥ 35 kΩ
Vnitřní impedance Zi při 50 Hz ≥ 35 kΩ
Přípustné externí stejnosměrné napětí Ufg ≤ DC 1 100 V
Svodová kapacita sítě Ce ≤ 500 µF (od výrobce nastaveno 150 µF)
Zobrazení, paměť
Zobrazení podsvětlený LC displej, 2x16 znaků, 4 mm
Rozsah zobrazení 1 kΩ...10 MΩ
Heslo Off / 0...999 (od výrobce nastaveno Off)
Paměť poruchy, ALARM relé On / Off (od výrobce nastaveno Off)
Vstupy/výstupy
Tlačítko TEST/RESET interní/externí
Výstupní proud 0/4...20 mA (500 Ω)
Přesnost (1 kΩ...100 kΩ) ±15 %, ±1 kΩ
Komunikační rozhraní
Rozhraní/protokol (standardní provedení) RS485/ASCII
Rozhraní/protokol RS485/BMS
Max. délka kabelu 1 200 m
Doporučený kabel J-Y(St)Y 2×2×0,8
Zakončovací odpor 120 Ω (0,5 W)
Spínací obvody
Spínací prvky 2 × relé s 1 přepínacím kontaktem
Pracovní režim N/C nebo N/O (od výrobce nastaveno N/O)
Minimální zátěž kontaktu 1 mA při 10 V DC
Všeobecná data
Typ připojení vodičů šroubové svorky
Pracovní teplota okolí -25...+65 °C
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž dle orientace displeje
Stupeň krytí, vnitřní součásti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytí, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Materiál pouzdra polykarbonát
Samozhášivost UL94V-0
Rychlá montáž na DIN lištu dle IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů 2 × M4 s montážní svorkou
Hmotnost 510 g
Pouzdro XM112

Rozmery púzdra XM112

Rozměry pouzdra XM112

Technické údaje AGH-LR

Izolace dle IEC 60664-1
Jmenovité izolační napětí AC 800 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 8,0 kV
Parametry monitorované IT sítě
Jmenovité napětí sítě Un DC 0...1 100 V, AC, 3(N)AC 0...793 V
Jmenovitý kmitočet fn DC, 10...460 Hz
Max. AC napětí U v kmitočtovém pásmu 0,1...10 Hz Umax = 110 V/Hz*fn
Všeobecná data
Typ připojení vodičů šroubové svorky
Pracovní teplota okolí -25...65 °C
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž chladící otvory musí být ventilovány vertikálně
Stupeň krytí, vnitřní součásti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytí, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Materiál pouzdra polykarbonát
Samozhášivost UL94V-0
Rychlá montáž na DIN lištu dle IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů 2×M4 s montážní svorkou
Hmotnost ≤ 230 g
Pouzdro X200

Rozměry pouzdra X200

Rozměry pouzdra X200

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace