IR425-D4 - Hlídač izolačního stavu

Hlídač izolačního stavu pro střídavé i stejnosměrné jednofázové sítě

Hlídač izolačního stavu střídavých a stejnosměrných jednofázových IT sítí do 300 V.

Vladimír Frič - MEDICS
Tel.: +420 725 018 162
Ing. Ivan Ryba - INDUSTRY
Tel.: +420 775 784 852
VariantaNázev / popisCena bez DPHCena s DPHObjednat
IR425-D4-1IR425-D4-1 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B91036403

ks
Un AC/DC 0...300V, 15...460Hz
Us AC 16...72V, 15...460Hz / DC 9,6...94V
R 1k...200kOhm / 1k...200kOhm
IR425-D4-2IR425-D4-2 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B91036402

ks
Un AC/DC 0...300V, 15...460Hz
Us AC/DC 70...300V, 15...460Hz
R 1k...200kOhm / 1k...200kOhm
IR425-D4-1IR425-D4-1 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B71036403

ks
Un AC/DC 0...300V, 15...460Hz
Us AC 16...72V, 15...460Hz / DC 9,6...94V
R 1k...200kOhm / 1k...200kOhm
verze B7... s pružinovými svorkami
IR425-D4-2IR425-D4-2 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B71036402

ks
Un AC/DC 0...300V, 15...460Hz
Us AC/DC 70...300V, 15...460Hz
R 1k...200kOhm / 1k...200kOhm
verze B7... s pružinovými svorkami
IR425-D472-1IR425-D472-1 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B91036414

ks
Un AC/DC 0...300V, 15...460Hz
Us AC 16...72V, 15...460Hz / DC 9,6...94V
R 1k...500kOhm / 1k...500kOhm
IR425-D472-2IR425-D472-2 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B91036415

ks
Un AC/DC 0...300V, 15...460Hz
Us AC/DC 70...300V
R 1k...500kOhm / 1k...500kOhm
IR425-D4M-1 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B71036416

ks
Un AC/DC 0...300V, 15...460Hz
Us AC 16...72V, 15...460Hz / DC 9,6...94V
R 1k...200kOhm / 1k...200kOhm
verze B7... s pružinovými svorkami
Analogový výstup 0(4)...20mA, 0...400mikroA, 0...10V s galvanickým oddělaním
IR425-D4M-2 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B71036410

ks
Un AC/DC 0...300V, 15...460Hz
Us AC/DC 70...300V, 15...460Hz
R 1k...200kOhm / 1k...200kOhm
verze B7... s pružinovými svorkami
Analogový výstup 0(4)...20mA, 0...400mikroA, 0...10V s galvanickým oddělaním
IR425-D4M1C-1 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B91036411

ks
Un AC/DC 0...300V, 15...460Hz
Us AC 16...72V, 15...460Hz / DC 9,6...94V
R 1k...200kOhm / 1k...200kOhm
Analogový výstup 0(4)...20mA bez galvanického oddělaní + přepínací kontakt
IR425-D4M1C-2 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B91036412

ks
Un AC/DC 0...300V, 15...460Hz
Us AC/DC 70...300V, 15...460Hz
R 1k...200kOhm / 1k...200kOhm
Analogový výstup 0(4)...20mA bez galvanického oddělaní + přepínací kontakt
Volitelné příslušenství
Držák pro upevnění šrouby (XM420/421/460/490)Držák pro upevnění šrouby (XM420/421/460/490)

Obj. číslo: B98060008

ks
XM420XM420 - Montážní rám pro instalaci do panelu

Obj. číslo: B990994

ks
 • Napěťový rozsah 0...300 V
 • Dvě samostatně nastavitelné hodnoty reakce
 • Funkce přednastavení (přednastavení základních parametrů od výrobce)
 • Monitorování stavu připojení sítě a zemních vodičů
 • LED indikace POWER ON a ALARM (AL1/AL2)
 • Interní a externí tlačítko TEST/RESET
 • Dvě oddělená ALARM relé, každé s jedním přepínacím kontaktem
 • Nastavitelný režim N/O nebo N/C
 • Nastavitelná paměť poruchových stavů
 • Trvalé monitorování vlastní funkce se signalizací ALARM
 • Multifunkční LC displej
 • Nastavitelné zpoždění reakce
 • Pouzdro 2-modulární (šíře 36 mm)

Popis výrobku

Přístroj IR425 ISOMETER® je určen k monitorování izolačních odporů jednofázových AC / DC IT sítí 0...300 V. Stejnosměrné složky v AC / DC síti neovlivňují dobu odezvy. Oddělený zdroj napájecího napětí umožňuje monitorovat rovněž odpojenou soustavu.

Aplikace

 • AC/DC průmyslové regulační obvody, elektrické obvody ve strojírenství, elektrárnách, výtazích a v automatizovaných provozech
 • AC/DC regulační a pomocné obvody podle DIN EN 60204-1:1998-11 (Elektrické části strojních zařízení). IEC 60204-1:1997, EN 60204-1:1997
 • AC/DC pomocné obvody podle DIN VDE 0100-725:1991-11
 • Malé AC/DC IT sítě, (např. elektrické obvody osvětlovacích systémů)

Funkce

Na LC displeji je zobrazován aktuální měřený izolační odpor, což umožňuje snadné sledování změn v monitorované sítí, jako např. připojení dílčího obvodu sítě atp. Jestliže měřená veličina klesne pod hodnotu reakce, je aktivováno zpoždění ton. Po skončení doby zpoždění ton vybrané ALARM relé K1 / K2 sepne a ALARM LED AL1 / AL2 se rozsvítí.Jakmile izolační odpor opět vzroste nad spínací úroveň relé (tj. hodnotu reakce + hysterezi), relé se přepnou do výchozího stavu. Pokud však byla před tím aktivována paměť poruchových stavů, zůstávají ALARM relé ve stavu ALARM až do té doby, dokud nezmáčkneme tlačítko RESET nebo dokud není odpojeno napájecí napětí.Tlačítko TEST se používá pro kontrolu funkce přístroje. Parametry přístroje je možné nastavit pomocí funkčních tlačítek na čelním panelu a displeje.

Připojení přístroje

Připojení přístroje k monitorované síti (svorky L1 / L2) a k zemnímu vodiči PE (svorky E / KE) je jednak kontrolováno automaticky každých 24 hodin a jednak při každém stisknutí tlačítka TEST, pokud je k přístroji připojeno napájecí napětí. V případě přerušení připojovacích vodičů, ALARM relé K1 / K2 sepnou a LED diody ON / AL 1 / AL 2 začnou blikat a na displeji se objeví výstražné hlášení:

 • "E.01" Porucha připojení přístroje k PE vodiči
 • "E.02" Porucha připojení monitorované sítě
 • "E.03...E.xx" Interní porucha přístroje (kontaktujte dodavatele)

Po odstranění poruchy se ALARM relé vrátí do původního stavu a to buď automaticky, nebo stisknutím tlačítka RESET.

Princip měření

ISOMETER® IR425 pracuje na AMP měřicím principu.

Normy

ISOMETER® IR425 odpovídá požadavkům:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8
 • ASTM F 1669M-96

Technické údaje

Izolace dle IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Jmenovité izolační napětí AC 250 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 2,5 kV
Ochranné oddělení (zvýšená izolace) mezi (A1, A2) - (L1, L2, E, KE, T/R) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24)
Test dielektrika podle IEC61010-1 2210 V
Parametry napájení
Jmenovité napájecí napětí US viz údaje pro objednávku
Jmenovitý kmitočet napájecího napětí fs DC, 30...460 Hz
Vlastní spotřeba max. ≤ 3,0 VA
Parametry monitorované IT sítě
Jmenovité napětí sítě Un DC 0...300 V
Jmenovitý kmitočet fn 30...460 Hz
Hodnoty reakce
Jmenovitá hodnota reakce Ran1 (ALARM 1) 1...200 kΩ
Jmenovitá hodnota reakce Ran2 (ALARM 2) 1...200 kΩ
Přednastavení  
- pro Un ≤ 72 V Ran1 (ALARM 1) = 20 kΩ, Ran2 (ALARM 2) = 10 kΩ
- pro Un > 72 V Ran1 (ALARM 1) = 46 kΩ, Ran2 (ALARM 2) = 23 kΩ
Přesnost (1...5 kΩ) / (5...200 kΩ) ±0,5 kΩ / ±15 %
Hystereze (1...5 kΩ) / (5...200 kΩ) +1 kΩ / +25 %
Specifické časy
Doba odezvy tan při RF=0,5×Ran a Ce=1 µF ≤ 1 s
Zpoždění spouštění t 0...10 s (od výrobce nastaveno 0 s)
Zpoždění reakce ton 0...99 s (od výrobce nastaveno 0 s)
Měřicí obvod
Měřicí princip AMP
Rozsah měření 1 kΩ...1 MΩ
Měřicí napětí Um ±12 V
Měřicí proud Im (při RF=0 Ω) ≤ 200 µA
Interní DC odpor Ri ≥ 62 kΩ
Interní impedance Zi při 50 Hz ≥ 60 kΩ
Přípustné externí stejnosměrné napětí Ufg ≤ DC 300 V
Svodová kapacita sítě Ce ≤ 20 µF
Zobrazení, paměť
Zobrazení multifunkční LC displej, nepodsvětlený
Rozsah zobrazení 1 kΩ...1 MΩ
Heslo Off / 0...999 (od výrobce nastaveno Off)
Paměť poruchy, ALARM relé On / Off (od výrobce nastaveno Off)
Vstupy/výstupy
Tlačítko TEST/RESET interní/externí
Spínací obvody
Spínací prvky 2 × relé s 1 přepínacím kontaktem
Pracovní režim N/C nebo N/O (od výrobce nastaveno N/O)
Minimální zátěž kontaktu 1 mA při AC/DC ≥ 10 V
Všeobecná data
Typ připojení vodičů šroubové svorky / pružinové svorky
Pracovní teplota okolí -25...55 °C
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž v jakékoliv pozici
Stupeň krytí, vnitřní součásti
(DIN EN 60529)
IP 30
Stupeň krytí, svorky
(DIN EN 60529)
IP 20
Materiál pouzdra polykarbonát
Samozhášivost UL94V-0
Rychlá montáž na DIN lištu dle IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů 2×M4 s montážní svorkou
Hmotnost ≤ 150 g
Pouzdro XM420

Rozměry pouzdra XM420

Rozměry pouzdra XM420
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace