IR426-D47 - Hlídač izolačního stavu pro operační lampy

Monitor izolačních stavů jednofázových AC/DC sítí 0...300 V pro monitorování sítí pro napájení operačních svítidel

Monitor izolačních stavů jednofázových AC/DC sítí 0...132 V pro monitorování sítí pro napájení operačních svítidel.

Vladimír Frič - MEDICS
Tel.: +420 725 018 162
Ing. Ivan Ryba - INDUSTRY
Tel.: +420 775 784 852
VariantaNázev / popisCena bez DPHCena s DPHObjednat
IR426-D47-2IR426-D47-2 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B91016307

ks
Un AC/DC 0...132V, 42...62Hz
Us AC/DC 70...300V, 15...460Hz
R 10k...200kOhm / 10k...200kOhm
Pro monitorování izolačního stavu operčních svítidel
 • Dvě samostatně nastavitelné hodnoty reakce
 • Funkce přednastavení (přednastavení základních parametrů od výrobce)
 • Monitorování stavu připojení sítě a zemních vodičů
 • LED indikace POWER ON a ALARM (AL1 / AL2)
 • Interní a externí tlačítko TEST/RESET
 • Dvě oddělená ALARM relé, každé s jedním přepínacím kontaktem
 • Nastavitelný režim N/O nebo N/C
 • Nastavitelná paměť poruchových stavů
 • Trvalé automonitorování funkce se signalizací ALARM
 • Multifunkční LC displej
 • Nastavitelné zpoždění reakce
 • Pouzdro 2-modulární (šíře 36 mm)

Popis výrobku

Přístroj ISOMETER® IR426-D47 je určen k monitorování izolačních odporů izolovaných jednofázových AC/DC IT sítí určených pro napájení operačních svítidel. Stejnosměrné složky v AC/DC síti neovlivňují dobu odezvy. Oddělený zdroj napájecího napětí umožňuje monitorovat rovněž odpojenou soustavu.

Aplikace

 • Monitorování sítí AC/DC pro napájení operačních svítidel v lékařských prostorách v souladu s DIN VDE 0100-710 a IEC 60364-7-710

Funkce

Na LC displeji je zobrazován aktuální měřený izolační odpor, což umožňuje snadné sledování změn v monitorované sítí, jako např. připojení dílčího obvodu sítě atp. Přístroj rozlišuje poruchy izolace střídavé a stejnosměrné sítě s indikací pólu "+" nebo "-". Jestliže měřená veličina klesne pod hodnotu reakce, je aktivováno zpoždění ton. Po skončení doby zpoždění ton vybrané ALARM relé K1 / K2 sepne a ALARM LED AL1 / AL2 se rozsvítí. Jakmile izolační odpor opět vzroste nad spínací úroveň relé (tj. hodnotu reakce + hysterezi), relé se přepnou do výchozího stavu. Pokud však byla před tím aktivována paměť poruchových stavů, zůstávají ALARM relé ve stavu ALARM až do té doby, dokud nezmáčkneme tlačítko RESET nebo dokud není odpojeno napájecí napětí. Tlačítko TEST se používá pro kontrolu funkce přístroje. Parametry přístroje je možné nastavit pomocí funkčních tlačítek na čelním panelu a displeje. Hlášení z hlídače izolace IR426-D47 se přenáší na BMS sběrnici pomocí výstupních kontaktů 11/14 a digitálních vstupů signalizačních panelů MK2430, MK800 nebo TM panelu.

Připojení přístroje

Připojení přístroje k monitorované síti (svorky L1 / L2) a k zemnímu vodiči PE (svorky E / KE) je jednak kontrolováno automaticky každých 24 hodin a jednak při každém stisknutí tlačítka TEST, pokud je k přístroji připojeno napájecí napětí. V případě přerušení připojovacích vodičů, ALARM relé K1 / K2 sepnou a LED diody ON / AL 1 / AL 2 začnou blikat a na displeji se objeví výstražné hlášení:

 • "E.01" Porucha připojení přístroje k PE vodiči
 • "E.02" Porucha připojení monitorované sítě

Po odstranění poruchy se ALARM relé vrátí do původního stavu a to buď automaticky nebo stisknutím tlačítka RESET.

Princip měření

ISOMETER® IR426-D47 pracuje na AMP měřicím principu.

Normy

ISOMETER® IR426-D47 odpovídají požadavkům:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
 • EN61557-8
 • IEC 61557-8
 • ASTM F 1669M-96
 • DIN VDE 0100-710
 • IEC 60364-7-710

Technické údaje

Izolace dle IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Jmenovité izolační napětí AC 250 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 2,5 kV
Ochranné oddělení (zvýšená izolace) mezi (A1, A2) - (L1, L2, E, KE, T/R) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24)
Test dielektrika podle IEC61010-1 2210 V
Parametry napájení
Napájecí napětí US viz údaje pro objednávku
Vlastní spotřeba ≤ 3 VA
Parametry monitorované IT sítě
Jmenovité napětí sítě Un AC/DC 0...132 V
Jmenovitý kmitočet fn DC, 42...62 Hz
Hodnoty reakce
Jmenovitá hodnota reakce Ran1 (ALARM 1) 10...200 kΩ (od výrobce nastaveno 50 kΩ)
Jmenovitá hodnota reakce Ran2 (ALARM 2) 10...200 kΩ (od výrobce nastaveno 50 kΩ)
Přesnost ±15 %
Hystereze +25 % (z hodnoty reakce)
Specifické časy
Doba odezvy tan při RF=0,5×Ran a Ce=1 µF ≤ 3 s
Zpoždění spouštění t 0...10 s (od výrobce nastaveno 0 s)
Zpoždění reakce ton 0...99 s (od výrobce nastaveno 0 s)
Měřicí obvod
Měřicí rozsah 1 kΩ...1 MΩ
Měřicí napětí Um ±12 V
Měřicí proud Im (při RF=0 Ω) ≤ 100 µA
Interní DC odpor Ri ≥ 122 kΩ
Interní impedance Zi při 50 Hz ≥ 117 kΩ
Přípustné externí stejnosměrné napětí Ufg ≤ DC 132 V
Svodová kapacita sítě Ce ≤ 20 µF
Zobrazení, paměť
Zobrazení Multifunkční LC displej, nepodsvícený
Rozsah zobrazení 1 kΩ...1 MΩ
Přesnost  
- pro rozsah 1...10 kΩ ±1,0 kΩ
- pro rozsah 10 kΩ...1 MΩ ±15 %
Heslo Off / 0...999 (od výrobce nastaveno Off)
Paměť poruchy, ALARM relé On / Off (od výrobce nastaveno Off)
Vstupy/výstupy
Tlačítko TEST / RESET interní/externí
Spínací obvody
Spínací prvky dvě relé s 1 přepínacím kontaktem
Pracovní režim N/C nebo N/O (od výrobce nastaveno N/O)
Minimální zátěž kontaktu 1 mA při AC/DC > 10 V
Všeobecná data
Typ připojeni vodičů šroubové svorky / pružinové svorky
Pracovní teplota okolí -25...55 °C
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž v jakékoli pozici
Stupeň ochrany, vnitřní součásti
(DIN EN 60529)
IP 30
Stupeň ochrany, svorky
(DIN EN 60529)
IP 20
Materiál pouzdra polykarbonát
Samozhášitelnost UL94V-0
Rychlá montáž na DIN lištu dle IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů 2× M4 s montážní svorkou
Hmotnost ≤ 150 g
Pouzdro XM420

Rozměry pouzdra XM420

Rozměry pozdra XM420
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace