isoPV1685PFR - Hlídač izolačního stavu s generátorem proudu

Hlídač izolačního stavu s monitorováním reziduálních proudů pro IT DC sítě pro fotovoltaické systémy do 1500 V

Hlídač izolačního stavu s monitorováním reziduálních proudů pro IT DC sítě pro fotovoltaické systémy do 1500 V.

Vladimír Frič - MEDICS
Tel.: +420 725 018 162
Ing. Ivan Ryba - INDUSTRY
Tel.: +420 775 784 852
VariantaNázev / popisCena bez DPHCena s DPHObjednat
isoPV1685PFR-425isoPV1685PFR-425 - Hlídač izolačního stavu

Objednací číslo: B91065600

ks
Un DC 0...1500V
Us DC 18...30V
R 200...1MOhm / 200...1MOhm
Sběrnice CAN, BMS, generátor proudu
Se zásuvnými svorkami
 • Hlídač izolačního stavu s monitorováním reziduálních proudů pro IT DC sítě do 1500 V
 • Monitorovaní izolačního stavu ve velkých fotovoltaických sítích
 • Měření nízkoodporových poruch izolace
 • Samostatně nastavitelné hodnoty reakce pro výstrahu a alarm
 • Automatické přizpůsobení rozptylové kapacitě sítě do 2000 μF
 • Monitorování připojení na opačnou polaritu L+, L-
 • Integrované vyhledávání poruch izolace s testovacím proudem do 50 mA
 • Rychlá detekce poruch izolace na AC straně monitorováním reziduálních proudů (invertor, transformátor) dovoluje rychlé odpojení
 • Hodnoty odezvy reziduálního proudu pro výstrahu a alarm 1...5 A
 • Monitorování připojení proudového transformátoru
 • Self test zařízení v automatickou chybovou zprávou v případě poruchy
 • Alarmové relé samostatně nastavitelné pro poruchy izolace, poruchy reziduálních proudů a vnitřní poruchy zařízení
 • Rozhraní CAN pro výstup měřených hodnot, stavových hlášení a alarmů
 • RS-485 rozhraní (BMS) sběrnice, například pro řízení lokalizace poruch izolace
 • Mikro SD karta pro záznam dat a historie hlášení

Popis výrobku

Zařízení je určeno pro monitorování izolace a reziduálních proudů velkých fotovoltaických sítí do 1500 V navržených jako IT sítě. Speciálně vyvinutá měřicí metoda je vhodná jak pro monitory izolačních odporů při pomalých změnách napětí (MPP-Tracking), tak pro sítě s velkými solárními panely, kde vlivem metod potlačení rušení vznikají extrémně vysoké rozptylové kapacity proti zemi. K přizpůsobení vysokým rozptylovým kapacitám dochází automaticky.

Zařízení generuje lokační proudové pulzy nezbytné k vyhledání poruchy izolace. To dovoluje najít poruchu izolace s použitím pevně instalovaného nebo mobilního lokalizátoru izolačních poruch. Integrovaná funkce měření reziduálních proudů dovoluje rychlou signalizaci měřené chyby izolace na AC straně (invertor, transformátor).

Funkce

Monitorování izolace probíhá vysíláním měřicích pulzů superponovaných na fotovoltaickou síť do země přes integrovanou vazbu.

Pokud izolační odpor mezi IT sítí a zemí klesne pod přednastavenou hodnotu odezvy výstrahy Ran1, rozsvítí se pouze LED "Alarm 1" a alarmové relé K1 přepne. Když hodnota klesne i pod hodnotu odezvy Ran2, rozsvítí se i LED "Alarm 2" a alarmové relé K2 přepne.

Integrovaná lokalizace poruch izolace se aktivuje externě přes rozhraní BMS. Při spuštění lokalizace poruch izolace indikuje LED "PGH on" pulz lokalizačního proudu.

Reziduální proud je detekován externím měřicím proudovým transformátorem. RMS hodnota se počítá součtem AC složek, které jsou pod hodnotou prahového kmitočtu. Když reziduální proud překročí hodnotu nastavenou jako hodnotu odezvy alarmu, příslušné alarmové relé K2 přepne a rozsvítí se patřičná LED alarmu "Alarm IdN".

Všechny relevantní naměřené hodnoty a jejich stavová hlášení (Normální, Výstraha, Alarm)
se pravidelně odesílají přes rozhraní CAN.

Mikro SD karta v integrovaném slotu (pouze u iso1685PFR) slouží pro záznam dat a ukládání
všech důležitých událostí.

Během provozu se ukládají následující měřené hodnoty, stavová hlášení a alarmy:

 • Izolační odpory a rozptylové kapacity
 • Reziduální proudy
 • Napětí sítí, napětí vůči zemi, napájecí napětí
 • Teploty: generátor proudu PGH, připojení L+, L–
 • Porucha izolace, chyba reziduálního proudu
 • Porucha připojení
 • Vnitřní porucha zařízení

Každé následující zapnutí znamená vygenerování nového záznamového souboru. Pokud velikost aktuálního záznamového souboru překročí 10 MB během provozu, vygeneruje se nový soubor. Název souboru obsahuje čas a datum, kdy byl vytvořen. Maximální velikost překročí soubor typicky po přibližně 2 dnech. Proto může micro SD karta o velikosti 2 GB uchovat data pro přibližně 400 dní. Je-li maximální datový limit na kartě překročen, soubory se začnou přepisovat od nejstaršího.

Historie, která je taktéž kopírována na micro SD kartu, obsahuje všechna hlášení v souboru formátu csv.

Normy

Přístroj isoPV1685 odpovídá požadavkům:

 • DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
 • IEC 61557-8
 • IEC 61557-9
 • IEC 61326-2-4
 • DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Technické údaje

Izolace
Jmenovité izolační napětí
(IEC 60664-1)
DC 1500 V
Jmenovité pulzní napětí (IEC 60664-1) 8 kV
Stupeň znečištění 2
Napěťové rozsahy
Jmenovité napětí sítě UN DC 0...1500 V
Napájecí napětí US (viz štítek na zařízení) DC 18…30 V
Vlastní spotřeba ≤ 7 W/7,5 VA
Měřicí obvod pro monitorování izolace
Měřicí napětí Um (špičková hodnota)
± 50 V
Měřicí proud Im (při RF = 0 Ω) ≤ 1,5 mA
Vnitřní DC odpor Ri ≥ 70 kΩ
Impedance Zi při 50 Hz ≥ 70 kΩ
Přípustné externí DC napětí Ufg ≤ DC 1500 V
Přípustná hodnota rozptylové kapacity Ce ≤ 2000 μF (500 μF)*
Hodnoty reakce pro monitorování izolace
Hodnota reakce Ran1 (Alarm 1) 200 Ω...1 MΩ (10 kΩ)*
Hodnota reakce Ran2 (Alarm 2) 200 Ω...1 MΩ (1 kΩ)*
Horní limit měřicího rozsahu při Cemax = 2000 μF 50 kΩ
Relativní nejistota (10 kΩ…1 MΩ) (podle IEC 61557-8) ± 15 %
Relativní nejistota (0,2 kΩ…< 1 kΩ) ± 200 Ω ± 15 %
Doba odezvy tan viz graf
Hystereze 25 %, +1 kΩ
Měřicí obvod pro vyhledávání poruch izolace (EDS)
Lokalozační proud IL DC ≤ 50 mA
testovací cyklus/pauza 2/4 s
Měřicí obvod pro měření reziduálního proudu
Externí měřicí proudový transformátor typ Ferroxcube T140/120/25-3E25
Jmenovité izolační napětí (měřicí proudový transformátor) 1500 V
Jmenovitý kmitočet 1...6 kHz
Jmenovitý trvalý tepelný proud Icth 150 A
Relativní nejistota 0...35 %
Zátěž 1 Ω
Počet závitů měřicího vinutí 20
Počet závitů testovacího vinutí 10
Hodnoty odezvy měření reziduálního proudu (AC okamžité vypnutí)
Jmenovitý reziduální pracovní proud IΔn1 (výstraha) 1...5 A (1 A)*
Jmenovitý reziduální pracovní proud IΔn2 (alarm) 1...5 A (5 A)*
Relativní nejistota ± 1 A
Doba odezvy tan ≤ 1 s
Hystereze 25 %
Délky kabelů pro měření proudových transformátorů
Délka kabelu ≤ 3 m
Testovací vinutí
Výstupní napětí přes kT/IT při maximálním 40 mA lokalizačním proudu 0,5...0,8 V
Displej
LED pro alarmy a stavová hlášení v 2 x zelená, 4 x žlutá
Vstupy
Digitální vstupy DigIn1/DigIn2
Vysoká úroveň 10...30 V
Nízká úroveň 0...0,5 V
Sériová rozhraní
BMS
Rozhraní/protokol RS-485/BMS
Připojení svorky A/B
Délka kabelu ≤ 1200 m
Stíněný kabel 2 vodiče, ≥ 0.6 mm², J-Y(St)Y2x0.6, stínění připojeno k zemi na jednom konci
Stínění svorka S
Zakončovací odpor, lze připojit (zakončuje RS-485) 120 Ω (0,5 W)
Adresa zařzení, BMS sběrnice 2...33(2)*
CAN
Protokol podle SMA/Bender specifikace V2.2
Formát CAN 2.0A 11 bitový identifikátor
Přenosová rychlost 500 kbit/s
Připojení přes 2 x RJ45 podle CiA-303-1 připojeno paralelně Pin 1: CAN-H
Pin 2: CAN-L
Pin 3, 7: CAN-GND
CAN identifikátor nastaven podle specifikace výše
Délka kabelu ≤ 130 m
Stíněný kabel CAT 5 s koncovkou RJ45
Zakončovací odpor, lze připojit (zakončuje CAN) 120 Ω (0.5 W)
Potenciál zásuvky funkční zemní potenciál
Spínací prvky
Spínací prvky 3 přepínací kontakty: K1 (porucha izolace), K2 (porucha reziduálního proudu), K3 (porucha zařízení)
Pracovní režim K1, K2 N/C režim*, N/O režim
Pracovní režim K3 N/C režim, nelze měnit
Spínací parametry podle IEC 60947-5-1
Kategorie užití AC-13 AC-14 DC-12 DC-12 DC-12
Jmenovité spínací napětí 230 V 230 V 24 V 110 V 220 V
Jmenovitý spínací proud 5 A 3 A 1 A 0.2 A 0.1 A
Minimální zátěž kontaktu 1 mA při AC/DC ≥ 10 V
Pro UL aplikace
Kategorie užití pro AC řízené obvody s 50/60 Hz (Pilot duty) B300
AC zátěž výstupu alarmového relé AC 240 V, 1.5 A pro účiník 0.35
AC zátěž výstupu alarmového relé AC 120 V, 3 A pro účiník 0.35
AC zátěž výstupu alarmového relé AC 250 V, 8 A pro účiník od 0.75 do 0.80
DC zátěž výstupu alarmového relé DC 30 V, 8 A pro ohmickou zátěž
Mechanické vlastnosti, klimatické podmínky, EMC
EMC IEC 61326-2-4 Ed. 1.0
Teplota okolí:
- při provozu -40…+70 °C
- při transportu -40…+80 °C
- při skladování -25…+80 °C
Klimatická třída podle IEC 60721 (vše s výjimkou kondenzace a námrazy):
Kondenzace je možná dočasně:
Statické použití (IEC 60721-3-3) 3K5
Přeprava (IEC 60721-3-2) 2K3
Dlouhodobé skladování (IEC 60721-3-1) 1K4
Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721:
Statické použití (IEC 60721-3-3) 3M4
Přeprava (IEC 60721-3-2) 2M2
Skladování (IEC 60721-3-1) 1M3
Relativní vlhkost 10...100 %
Atmosférický tlak 700...1060 hPa (maximální výška 4000 m. n.m)
Připojení (kromě síťového připojení)
Typ připojení zásuvné pružinové svorkovnice
Jednoduchý vodič / splétané lanko 0.2…2.5 mm² / 0.2…2.5 mm²
Splétané lanko s dutinkou, bez / s plastovým pouzdrem 0.25…2.5 mm
Velikost vodiče (AWG) 24...12
Připojení sítě
Typ připojení zásuvné pružinové svorkovnice
Jednoduchý vodič / splétané lanko 0,2...10 mm2 / 0,2...6 mm2
Splétané lanko s dutinkou, bez / s plastovým pouzdrem 0,25...6 mm2 / 0,25...4 mm2
Velikost vodiče (AWG) 24...8
Délka odizolování vodiče 15 mm
Síla pro otevření 90...120 N
Všeobecná data
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž vertikálně, připojení sítě shora
PCB uchycení šroub s plochou hlavou DIN7985TX
Utahovací moment 4,5 Nm
Stupeň krytí, vnitřní komponenty IP30
Stupeň krytí, svorky IP30
Verze softwaru D366 V1.0x
Hmotnost 650 g

()* Tovární nastavení

Rozměry pouzdra isoPV1685PFR

Rozměry isoPV1685
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace