isoRW425 - Hlídač izolačního stavu pro drážní aplikace

Hlídač izolačního stavu pro drážní aplikace

Hlídač izolačního stavu pro monitorování izolačního odporu v neuzemněných 3(N)AC, AC a DC sítích (IT sítích) v drážních aplikacích do 400 V.

Vladimír Frič - MEDICS
Tel.: +420 725 018 162
Ing. Ivan Ryba - INDUSTRY
Tel.: +420 775 784 852
VariantaNázev / popisCena bez DPHCena s DPHObjednat
isoRW425-D4W-4isoRW425-D4W-4 - Hlídač izolačního stavu

Obj. číslo: B71037000W

ks
Un AC/DC 0...500V, DC/10...460Hz
Us AC 70...276V, 47...63Hz / DC 16,8...276V
R 1k...980kOhm / 2k...990kOhm
Volitelné příslušenství
Držák pro upevnění šrouby (XM420/421/460/490)Držák pro upevnění šrouby (XM420/421/460/490)

Obj. číslo: B98060008

ks
XM420XM420 - Montážní rám pro instalaci do panelu

Obj. číslo: B990994

ks
 • Hlídač izolačního stavu pro IT sítě 3(N)AC, AC/DC 0…400 V s pracovní teplotou okolí -40°C...+70°C
 • Nastavitelné hodnoty reakce Ran1, Ran1, Zan
 • Monitorovaní jmenovité hodnoty napětí sítě s detekcí podpětí a přepětí
 • Měření napětí sítě vůči zemi L+/PE a L-/PE
 • Měření rozptylové kapacity sítě
 • Komunikace pro výměnu dat s dalšími komponentami BENDER na standardu RS-485 s galvanickým oddělením
 • Komunikační protokol BMS bus (BENDER Measuring Device Interface System)
 • Rozlišení izolační poruchy L+/L- se zobrazením na LC displej a signalizací na programovatelných výstupních kontaktech
 • Samočinné přizpůsobení AMP měřicího impulzu podmínkám sítě až do rozptylové kapacity 300 μF
 • Rozsah napájecího napětí DC 16,8…276 V / AC 70…276 V
 • Trvalé automonitorování funkce a připojení zem/síť se signalizací
 • Pravidelný samočinný AUTO Test zařízení se signalizací
 • LED indikace POWER ON a ALARM (AL1/AL2)
 • Interní a externí tlačítko TEST/RESET
 • Alarm relé K1, K2 se společným pólem
 • Nastavitelný režim N/O nebo N/C
 • Zpoždění po spuštění, zpoždění reakce a zpoždění uvolnění
 • Nastavitelná paměť poruchových stavů
 • Zobrazení měřených hodnot na multifunkčním LC displeji
 • Možnost ochrany nastavení přístroje pomocí hesla
 • Průhledný čelní kryt s možností zaplombování
 • Pouzdro 2-modulární (šíře 36 mm)
 • Rychlá montáž pomocí pružinových svorek

Popis výrobku

Přístroj ISOMETER® isoRW425 je určen k monitorování izolačního stavu v neuzemněných 3(N)AC, střídavých (AC), stejnosměrných (DC) a kombinovaných (AC/DC) IT sítích v rozsahu napětí 0…400 V, s pracovní teplotou okolí -40°C až +70°C.  Maximální přípustná rozptylová kapacita pro monitorovanou síť je Ce = 300 µF.  Stejnosměrné (DC) komponenty, které existují v AC/DC sítích, nemají vliv na provozní vlastnosti.  Samostatné napájecí napětí umožňuje monitorovat také sítě bez napětí.

Aplikace

 • AC/DC ovládací obvody v průmyslu, strojírenství, elektrárny, výtahy, automatizační systémy
  a železniční systémy v souladu s EN 50155.
 • AC/DC ovládací a pomocné obvody podle DIN EN 60204-1 “Elektrická zařízení strojů”, IEC 60204-1, EN 60204-1
 • AC pomocné obvody podle DIN VDE 0100-725 (VDE 0100-725)
 • Menší AC IT sítě, jako jsou osvětlovací systémy, mobilní generátory

Funkce

Přístroj ISOMETER® isoRW425 spustí test zařízení, pokud je připojeno napájecí napětí a uplynula doba zpoždění po spuštění. Poté je určen izolační odpor sítě. Pokud jsou hodnoty nižší než stanovené hodnoty reakce Ran1 nebo Ran2, začne běžet zpoždění reakce ton, Jakmile zpoždění reakce ton uplyne, relé alarmu "K1/K2" přepne a rozsvítí se LED kontrolka alarmu "AL1/AL2. Na displeji se zobrazí porucha na vodiči L(+) nebo L(-) nebo symetrická porucha izolačního stavu.  V případě asymetrických DC poruch se u hodnot zobrazí znak + nebo -.  Opakovaná stisknutí šipky  nahoru a dolů umožňují rolovat mezi hodnotami izolačního odporu udanými v procentech na displeji.
Detekovanou poruchu resp. vodič s poruchou izolace lze přes menu přiřadit k alarmovému relé.
Pokud izolační odpor překročí hodnotu pro uvolnění (tj. hodnotu reakce + hysterezi), začíná zpoždění uvolnění toff.  Poté kdy uplyne zpoždění uvolnění, alarmové relé přepne zpět do výchozího stavu a LED signalizace alarmu AL1/AL2 zhasne.  Pokud je aktivována paměť poruch, alarmové relé nepřepne zpět a LED nezhasne, až dokud není stisknuto tlačítko reset nebo není přerušeno napájení.
Funkčnost zařízení lze testovat pomocí testovacího tlačítka T.  Parametry lze zařízení přiřazovat na LCD displeji s pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu;  tuto funkci lze chránit heslem.  Parametrizace je možná také přes BMS sběrnici pomocí převodníku rozhraní, např. COM460IP. Toto rozhraní lze využít i k dálkovému přenosu dat nebo převodu na komunikace Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus.

Připojení přístroje

Připojení přístroje k monitorované síti (svorky L1/+, L2/-) a k zemnímu vodiči PE (svorky E/KE) je jednak kontrolováno automaticky každých 24 hodin (lze přenastavit) a jednak při každém stisknutí tlačítka TEST, pokud je k přístroji připojeno napájecí napětí. V případě přerušení připojovacích vodičů, ALARM relé K2 sepne a LED diody ON / AL1 / AL2 začnou blikat a na displeji se objeví výstražné hlášení:

 • "E.01" Porucha připojení přístroje k PE vodiči,
 • "E.02" Porucha připojení sítě,
 • "E.07" Překročení limitu rozptylové kapacity sítě >300 μF,
 • "E.xx" Interní porucha zařízeni.

Po odstranění poruchy se ALARM relé vrátí do původního stavu buď automaticky, nebo stisknutím tlačítka RESET.

Princip měření

Hlidač izolace ISOMETER® isoRW425 využívá AMP a PCP měřicí princip.

Normy

ISOMETER® isoRW425

 • DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
 • EN 50155
 • IEC 61557-8
 • ČSN EN 61557-8
 • ČSN EN 50155
Izolace dle IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Jm. izolační napětí (A1, A2)-(11,14,24)

300 V

Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Jm. izolační  napětí (L1/+,L2/-,E,KE,T/R,A,B) 400 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ochranné oddělení (zvýšená izolace) mezi (A1,A2) - (AK1,GND,AK2,UP,KE,T/R,A,B) - (11,14,12)
Test dielektrika podle IEC61010-1 2,2 kV
Parametry napájení
Jmenovité napájecí napětí US AC 75...276 V/DC 16,8...276 V
Jmenovitý kmitočet napájecího napětí fs DC, 47...63 Hz
Vlastní spotřeba max. ≤ 3 W, ≤ 9 VA
Parametry monitorované IT sítě
Jmenovité napětí sítě Un 3(N)AC, AC/DC 0...400 V
Tolerance Un +25%
Jmenovitý kmitočet fn DC, 15...460 Hz
Měřicí obvod
Měřicí napětí Um ±12 V
Měřicí proud Im při RF, ZF = Ω ≤ 110 µA
Interní DC odpor Ri ≥ 115 kΩ
Přípustná rozptylová kapacita sítě (R režim) ≤ 300 µF
Přípustná rozptylová kapacita sítě (Z režim) ≤ 1 µF
Přípustné externí DC napětí Ufg ≤ 700 V
Hodnoty reakce
Hodnota reakce Ran1 (Alarm 1) 2...990 kΩ
Hodnota reakce Ran2 (Alarm 2)  1...980 kΩ
Pracovní nejistota Ran (R režim nebo ZF ≈ RF) ±15%, min. ±1 kΩ
Hystereze Ran 25%, min 1 kΩ
Hodnota reakce Zan1 (Alarm 1) 2...990 kΩ
Hodnota reakce Zan1 (Alarm 1) 1...980 kΩ
Pracovní nejistota Zan ±15 %, min. ±1 kΩ
Hystereze Zan 25%, min. 1 kΩ
Detekce podpětí 10...499 V
Detekce přepětí 11...500 V
Pracovní nejistota ±5 %, min. ±5 V
Pracovní nejistota v závislosti na kmitočtu ≥ 400 Hz -0,015 %/Hz
Hystereze U 5 %, min. 5 V
Specifické časy
Doba odezvy tan při RF=0,5×Ran a Ce=1 µF ≤ 10 s
Doba odezvy tan při ZF=0,5×Zan ≤ 5 s
Zpoždění spouštění t 0...10 s (od výrobce nastaveno 0 s)
Zpoždění reakce ton 0...99 s (od výrobce nastaveno 0 s)
Zpoždění uvolnění toff 0...99 s (od výrobce nastaveno 0 s)
Zobrazení, paměť
Zobrazení multifunkční LC displej, nepodsvětlený
Rozsah zobrazení měření izolačního odporu 1 kΩ...4 MΩ
Rozsah zobrazení měření impedance při fn = 50/60 Hz 1 kΩ...1 MΩ
Pracovní nejistota (RF v R režimu, ZF v Z režimu) ±15 %, min. ±1 kΩ
Rozsah zobrazení měření síťového napětí Un 0...500 V RMS
Pracovní nejistota ±5 %, min. ±5 V
Rozsah zobr. měření rozptylové kapacity v RF > 10 kΩ 0...300 µF
Pracovní nejistota ±10 %, min. ±2 µF
Rozsah zobr. měření rozptylové kapacity v ZF > 10 kΩ 1 nF...1 µF
Pracovní nejistota ±15 %, min. ±2 µF
Heslo Off / 0...999 (od výrobce nastaveno Off)
Paměť poruchy, ALARM relé On / Off (od výrobce nastaveno Off)
Komunikační rozhraní
Rozhraní / protokol RS-485/BMS, Modbus RTU, isoData
Přenosová rychlost BMS (9,6 kbit/s), Modbus RTU (volitelná), isoData (115,2 kbit/s)
Max. délka kabelu 1 200 m
Doporučený kabel min. J-Y(St)Y 2×0,6
Zakončovací odpor 120 Ω (0,25 W), vnitřní - lze přiřadit pomocí DIP přepínače
Adresa zařízení na BMS sběrnici 3...90
Spínací obvody
Spínací prvky 2 × relé s 1 spínacím kontaktem
Pracovní režim N/C nebo N/O (od výrobce nastaveno N/O)
Minimální zátěž kontaktu 1 mA při AC/DC ≥ 10 V
Všeobecná data
Typ připojení vodičů pružinové svorky
Pracovní teplota okolí -40...+70 °C
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž chladící otvory musí být ventilovány vertikálně
Stupeň krytí, vnitřní součásti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytí, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Materiál pouzdra polykarbonát
Samozhášivost UL94V-0
Rychlá montáž na DIN lištu dle IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů 2×M4 s montážní svorkou
Hmotnost ≤ 150 g
Pouzdro XM420

Rozměry pouzdra XM420

Rozměry pouzdra XM420
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace