AMS - Autorizované metrologické středisko

Úřední ověření, cejchování a kalibrace transformátorů

Ve světě měřicích transformátorů je GHV již třicet let významným hráčem známým především jako výhradní dodavatel transformátorů německého výrobce MBS, a to jak pro Česko, tak pro Slovenskou republiku. Jelikož rádi nabízíme komplexní a kvalitní řešení funkční po mnoho let, kvalitu námi dodávaných měřicích transformátorů (MTP) nízkého napětí nepřetržitě ověřuje naše vlastní Autorizované metrologické středisko (AMS), resp. cejchovna.

Metrologické středisko GHV zajišťuje úřední ověřování, resp. cejchování pro fakturační transformátory, stejně tak, jako jejich kalibrace. Kvalitní zázemí naší cejchovny spolu s vydatnými skladovými zásobami transformátorů nám umožňuje flexibilně reagovat na požadavky pro různorodé fakturační měření našich zákazníků. 

Úřední ověřování měřicích transformátorů (cejchování MTP) pro Česko i Slovensko

Podkladem pro provoz metrologického střediska je jeho autorizace, kterou nám udělil český Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a přiřadil mu značku K2, která je součástí plomby každého ověřeného transformátoru. Na základě této autorizace lze provádět ověřování měřicích transformátorů proudu i jiných výrobců.

Kromě české autorizace schválil činnost cejchovny také slovenský Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, což kvitují nejen naši slovenští zákazníci ale i čeští zákazníci dodávající své rozvaděče na Slovenský trh.

Transformátory výrobce MBS jsou určeny pro provoz v hladině nízkého napětí do 0,72 kV (typ ASR a ASK), nebo 1,2 kV (typ CTB) a splňují požadavky ČSN EN 61869-1+2.
Měřicí transformátory používané jako stanovená měřidla jsou schváleny Českým a slovenským metrologickým institutem a na štítku musí mít uvedeno číslo schválení typu, bez kterého nelze úřední ověření provést.

Rozsah primárního jmenovitého proudu ověřovaných transformátorů je max. 3 000 A s převodem na sekundární proud v hodnotě 1 A nebo 5 A a ve třídě přesnosti 0,5, 0,5S, 0,2 či 0,2S. Ověření vyšších převodů vám zprostředkujeme v partnerské laboratoři. Všechny ověřené transformátory splňují Opatření obecné povahy 0111-OOP-C088-18 Technické předpisy metrologické TPM 2272-99.

Každý ověřený transformátor je opatřen štítkem s uvedenou úřední značkou K2 spolu s posledním dvojčíslím roku, ve kterém byl transformátor ověřen. Standardní součástí je pak plombovací krytka, která je zpravidla vyžadována pro zaplombování měřicích transformátorů určených k fakturačnímu měření. K ověřeným transformátorům dodáváme také dokument Potvrzení o ověření stanoveného měřidla. Toto potvrzení nově, od 1. 10. 2021, v souladu s předpisem MP 002 ČMI, neobsahuje úřední razítko AMS, ale pouze podpis. 

Plomba s úřední značkou K2


Uložit vzor potvrzení ověření stanoveného měřidla

Kalibrace měřicích transformátorů

Naše metrologické středisko zajišťuje také kalibraci měřicích transformátorů proudu, a to ve shodě s právními, technickými a metrologickými předpisy. Rozsah primárního jmenovitého proudu kalibrovaných transformátorů je max. do 3 000 A s převodem na sekundární proud v hodnotě 1 A nebo 5 A a v libovolné třídě přesnosti.


Uložit vzor kalibračního listu

Apendix: