FVE 30 kWp včetně AKU 30 kWh

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy.


Projekt: FVE 30 kWp včetně AKU 30 kWh pro GHV Trading, spol. s r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0006588

Cílem projektu je zvýšení energetické hospodárnosti provozovny žadatele prostřednictvím instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace do bateriového systému sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.