VMD461+CD440 - Napěťový monitor s vazebným členem

Napěťové relé pro AC, DC a 3(N)AC sítě s ANSI kódy funkcí.

Napěťové relé pro AC/3NAC sítě do 690 V a DC/3AC sítě do 1200 V s možností nastavení 2 stupňů ochrany, měřením vektorového skoku (ROCOF) a zpětným připojením zdroje.

Cena 18 210 Kč
22 034,10 Kč s DPH
Dostupnost: Skladem v GHV
Vybrat variantu (1)
ChatDotaz na produkt
PorovnáníPorovnat
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodní specialista zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti BENDER PRŮMYSL.

Varianty k produktu VMD461+CD440 - Napěťový monitor s vazebným členem (1)

VMD461 - Monitorovací relé
Třífázový monitor napětí DC, 3(N)AC
VMD461-D-2
Un (L-N) 0...300V, 45...65Hz
Us AC/DC 100...240V, 50...60Hz
OBJ: B93010047
Záruka: 60 m.
Skladem v GHV
skladem 2 ks
18 210 Kč/ks
22 034,10 Kč s DPH
Porovnání
+-
Košík

Volitelné příslušenství k VMD461+CD440 - Napěťový monitor s vazebným členem

CD440 - Vazební člen
Vazebný člen
CD440
Un DC 1200 V, AC 690 V, 3AC 1200 V, 3NAC 690 V
OBJ: B73010046
Záruka: 24 m.
Skladem v GHV
skladem 2 ks
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
Příslušenství - Příchytka pro šroubovou montáž
Příchytka pro montáž (XM420/421/460/490)
Montážní příchytka pro XM420
OBJ: B98060008
Záruka: 24 m.
Skladem v GHV
skladem 2 ks
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
XM460 - montážní rám
Montážní rám
XM460
OBJ: B990995
Záruka: 24 m.
Není skladem
Prověříme pro Vás
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
XM460 - příchytka do panelu
Upevňovací sada
X460
OBJ: B990993
Záruka: 24 m.
Není skladem
Prověříme pro Vás
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání

Popis výrobku

 • Monitorování DC, AC a 3(N)AC sítí podle DIN EN 60255-1:2010-9
 • Vazebný člen CD440 pro rozšíření rozsahu na DC 0…1200 V, AC 0…690 V, 3AC 0…1200 V a 3NAC 0…690 V
 • Funkce s přiřazenými ANSI kódy
 • Monitorování napětí, frekvence, nesymetrie, sledu fází, výpadku fází a vektorového skoku
 • Monitorování připojených přepínačů/odpojovačů v režimu NC/NO/off
 • Detekce df/dt ROCOF v ostrovním provozu
 • Rozhraní RS-485 (přístup k naměřeným hodnotám, nastavení, aktualizace softwaru)
 • Funkce testu pro zjištění vypínacího času
 • Testovací tlačítko pro spouštěcí okruh
 • Paměť posledních 300 hlášení s časovou značkou
 • Stálé měření fázových a sdružených napětí
 • Oddělené nastavení pro zapnutí přepínačů po překročení hodnoty reakce
 • Menu v anglickém, německém a francouzském jazyce
 • Podsvícený grafický LC displej
 • Vzdálené vypnutí přes přijímač asynchronního signálu
 • Možnost ochrany nastavení přístroje pomocí hesla a zaplombováním krytu

Rozšířené informace

Multifunkční napěťové relé VMD461 monitoruje frekvence a napětí v DC, AC a 3(N)AC sítích. Měří fázová a/nebo sdružená napětí jako RMS hodnoty a v reálném čase je zobrazuje na displeji. Naměřené hodnoty, které vyvolaly alarm, se ukládají do paměti. Přístroj měří navíc ROCOF df/dt, vektorový skok, nesymetrii a sled fází. Pro všechna měření poskytuje odpovídající ANSI kód. Umožňuje nastavit časy zpoždění měření podle specifi ckých požadavků, například podle zapínacích procedur. Přístroj vyžaduje externí napájení. Měřicí rozsahy přístroje lze rozšířit vazebním členem CD440.

Aplikace

 • Monitorování strojů a sítí citlivých na úrovně napětí
 • Připojování a odpojování sítí při přesné hodnotě napětí
 • Ochrana třífázových motorů před poruchou nebo přerušením fáze
 • Ochrana zařízení detekcí vektorového skoku
 • Detekce změny frekvence ostrovního provozu ROCOF
 • Ochrana transformátorů rozpoznáním nesymetrické zátěže

Funkce

Po zapnutí napájecího napětí běží nastavený čas zpoždění po spuštění. Měřené hodnoty napětí a frekvence po tuto dobu nespouštějí alarmová hlášení ani reakce výstupů K1 a K2. Lze nastavit tři oddělené hodnoty reakce pro přepětí, podpětí, nadfrekvenci a podfrekvenci se samostatnými hodnotami zpoždění reakce. Pokud naměřené hodnoty přesáhnou nebo poklesnou pod nastavené hodnoty reakce a uplyne čas zpoždění reakce, přirazená výstupní relé sepnou/rozepnou a rozsvítí se alarmové LED.

 

Technické údaje

Izolace sestavy přístrojů VDM461/CD440
Jmenovité napětí ≤ 1000 V IEC 60664-1/IEC 60664-3
Jmenovité napětí > 1000 V EN 50178:1998
Definice
Měřicí obvod (IC1) CD440 (L1, L2/DC+, L3, N/DC-)
Měřicí obvod (IC2) VMD461 (L1, L2/DC+, L3, N/DC-)
Napájecí obvod (IC3) VMD461 (A1, A2)
Řídící obvod (IC4) VMD461 (D1, D2, DG1/2, RTG, RT1)
Výstupní obvod 1 (IC5) VMD461 (11, 12, 14)
Výstupní obvod 2 (IC6) VMD461 (21, 22, 24)
Výstupní obvod 3 (IC7) VMD461 (A, B)
Jmenovité napětí
IC1 DC, 3AC: 1200 V/AC, 3NAC: 690 V
IC2 400 V
IC3, IC5, IC6 250 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí
Kategorie přepětí III
Poloha do 2000 m n.m.
IC/(IC2...6) 10,5 kV
IC2/(IC3...6), IC3/(IC4...6), IC4/(IC5...6), IC5/IC6 4 kV
Jmenovité napětí izolace
Stupeň znečištění 3
IC1/(IC2...6) DC, 3AC: 1250 V/AC, 3NAC: 800 V
IC2/(IC3…6), IC3/(IC4…6), IC4/(IC5…6) 400 V
IC5/IC6 4 kV
Ochranné oddělení (zesílená izolace):
IC1/(IC3…6) DC, 3AC: OVC III, 1250 V / 1AC, 3NAC: OVC III, 1000 V
IC2/(IC3…6), IC3/(IC4…6), IC4/(IC5…6), IC5/IC6 300 V
Test dielektrika (standardní test) podle IEC 60255-27/DIN EN 50178:1998
IC2/(IC3…6), IC3/(IC4…6), IC4/(IC5…6), IC5/IC6 2,21 kV
Napájecí napětí
Jmenovité napájecí napětí US 75…300 V
Jmenovitý kmitočet US DC, 50/60 Hz
Vlastní spotřeba AC 230 V/maximální < 3,5 W, < 7,5 VA/3,5 W, 9 VA
Měřicí obvod VMD461
Typ sítě DC, 1AC, 3AC, 3NAC
Měřicí rozsah RMS hodnota (L-N) DC, AC 0…300 V/RMS hodnota (L-L) 0…520 V
Hodnoty odezvy 1…150 %
Pracovní nejistota Un ≤ ±1 %
Rozlišení nastavení Un 1 %
Jmenovitý kmitočet DC, 50/60 Hz
Kmitočtový rozsah Un DC, 45…65 Hz
Rozlišení nastavení f 0,05 Hz
Relativní nejistota f ≤ ±0,1 %
Měřicí obvod VMD461 s CD440
Typ monitorované sítě DC, 1AC, 3AC, 3NAC
Jmenovité napětí Un RMS hodnota (L-N) 0…690 V
Jmenovité napětí Un RMS hodnota (DC+ - DC-), RMS hodnota (L-L) 0…1200 V
Hodnoty odezvy 1…150 %
Pracovní nejistota Un ≤ ±2 %
Rozlišení nastavení Un 1 %
Jmenovitý kmitočet DC, 50/60 Hz
Kmitočtový rozsah Un DC, 45…65 Hz
Rozlišení nastavení f 0,05 Hz
Relativní nejistota f ≤ ±0,1 %
Záznam měřených hodnot, podmínky připojení/odpojení
U<, U<<, U<<< (připojení, odpojení) 1…100 %
U>, U>>, U>>> (připojení, odpojení) 100…150 %
f<, f<<, f<<< (připojení, odpojení) 45…60 Hz
f>, f>>, f>>> (připojení, odpojení) 50…65 Hz
Sled fází/Polarita (připojení) pravá, levá
df/dt (odpojení) 0,05…9,95 Hz/s
Vektorový skok (odpojení) 1…25 %
Nesymetrie (odpojení) 1…50 %
Specifické časy
Zpoždění po spuštění tstart-up 200 ms…60 min (200 ms)*
Zpoždění reakce ton off, 50 ms…60 min (100 ms)*
Zpoždění uvolně toff
off, 50 ms…60 min (100 ms)*
Doba reakce napětí tae polovina periody napájení
Doba reakce kmitočtu tae ≤ 40 ms
Doba obnovení tb 300 ms
Digitální vstupy
Bezpotenciálové kontakty nebo napěťové vstupy uzavřen = nízká úroveň; 0...4 V; Iin < -5 mA
otevřen = vysoká úroveň; > 6...≤ 30 V
D1 Monitorování pro výkonový prvek K1
D2 Monitorování pro výkonový prvek K2
RT1 Dálkové vybavení
DG1/2, RTG GND
Maximální délka kabelu pro připojení digitálních vstupů (doporučený stítěný kabel) 10 m
Délka kabelů pro externí tlačítko test/reset 0…10 m
Zobrazení, paměť
Displej LC displej, multifunkční, podsvícený
Rozsah zobrazení měřených hodnot 0…9,99 kV
Paměť posledních 300 hlášení na 1 záznam měřených hodnot
Ochrana heslem on / off / 0...999 (off*)
Spínací obvody
Spínací prvky dvě relé se dvěma spínacími kontakty
Pracovní režim N/C nebo N/O (N/C)*
Doba elektrické životnosti, počet cyklů 10 000
Spínací parametry podle IEC 60947-5-1
Kategorie užití AC13 AC14 DC-12 DC-12 DC-12
Jmenovité spínací napětí 230V   230V  24V   110V   220V
Jmenovitý spínací proud   5A       3A     1A     0,2A   0,1A
Minimální zátěž kontaktu 1 mA při AC/DC ≥ 10 V
Mechanické vlastnosti, klimatické podmínky, EMC
EMC DIN EN 60255-26
Pracovní teplota okolí -25...+55 °C
Klimatická třída podle IEC 60721:
- Statické použití IEC 60721-3-3 3K5 (s výjimkou orosení a jinovatky)
- Přeprava IEC 60721-3-2 2K3
- Dlouhodobé skladování IEC 60721-3-1 1K4
Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721
- Statické použití IEC 60721-3-3 3M4
- Přeprava IEC 60721-3-2 2M2
- Dlouhodobé skladování IEC 60721-3-1 1M3
Připojení VMD461
Typ připojení šroubové svorky
Jednoduchý vodič 0,2...4 mm2 (AWG 24...12)
Splétané lanko s dutinkou 0,2...2,5 mm2 (AWG 24...14)
Délka odizolování vodiče 8...9 mm
Utahovací moment 0,5...0,6 Nm
Připojení CD440
Typ připojení pružinové svorky
Jednoduchý vodič 0,2…2,5 mm2 (AWG 24…14)
Splétané lanko bez dutinky 0,75…2,5 mm2 (AWG 19…14)
Splétané lanko s dutinkou 0,2…1,5 mm2 (AWG 24…16)
Délka odizolování vodiče 10 mm
Síla pro otevření svorek 50 N
Průměr otvoru svorky 2,1 mm
Všeobecná data
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž v jakékoli pozici
Stupeň krytí vnitřních komponent/svorek podle IEC 60529 IP30/IP20
Materiál pouzdra polykarbonát
Samozhášitelnost UL94 V-0
Rychlá montáž na DIN lištu podle IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů VMD461/CD440 2 x M4/2 x M4 s montážní svorkou
Hmotnost VMD461/CD440 ≤ 360 g/≤ 125 g

()* = tovární nastavení

Rozměry pouzdra XM460

Rozměry pouzdra XM460

 

Rozměry pouzdra CD440

Rozměry pouzdra CD440

 

Soubory ke stažení

Filtrace
Typ dokumentu
Katalogový list
Katalogový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
EPLAN - X440
(ZIP, 461 kB)
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
EPLAN - XM460
(ZIP, 3.6 MB)
Zobrazit ikonaDownload ikona

Mohlo by vás zajímat

Údálosti

Elektrotechnická výstava Volty.cz 2023 - vstup ZDARMA
03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnické výstavy Volty.cz Nově na výstavišti Černá louka v Ostravě proběhne již 2. ročník úspěšné elektrotechnické výstavy Volty.cz.Těšit se můžete opět i na náš stánek GHV Trading,...
XII. Celostátní setkání projektantů
10.10.2023 - 12.10.2023
XII. Celostátní setkání projektantů a konstruktérů elektro, elektrotechniků, energetiků, pracovníků MaR a pracovníků elektromontážních firem a elektroúdržby Slovenské republiky Zveme Vás na celostátní...

Mimořádné akce

Akční nabídka termokamer HIKMICRO do 15.10.2023
15.09.2023 - 15.10.2023
Získejte slevu 15% na kamery nové řady ECO a MINI Termokamery řady ECO a MINI mají za cíl nahradit klasické bezkontaktní teploměry. Tak proč nemít za podobnou cenu přímo termokameru?
Akční nabídka měřicích přístrojů FLUKE do 29.12.2023
01.09.2023 - 29.12.2023
* Zkoušečka Fluke 150/VDE za cenu nižšího modelu Fluke T130/VDE* Multimetry Fluke 116 a Fluke 117, klešťový multimetr Fluke 325 a zkoušečka T6-600  za zvýhodněnou cenu* Tester instalací Fluke 1662, Fluke...

Novinky

Čtyřkanálové monitory reziduálních proudů Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Společnost Bender představuje čtyřkanálový monitor reziduálních proudů revoluční konstrukce RCMS410: šířka přístroje je pouhých 18 mm a chybějící displej nahrazuje vestavěná NFC komunikace. Monitor RCMS410...
Svolávací akce Fluke - Kabely pro Fluke 17xx
19.06.2023
Vážení zákazníci, společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém týkající se plochých kabelů FLUKE‑17XX, napěťových měřicích kabelů, 3 fáze + N vyrobených od dubna 2021 do listopadu 2021 včetně...

Odborné články

MOTUS C14 mění hru motorových spouštěčů
16.09.2023
Optimální řešení řízení induktivních zátěží je otázkou téměř v každé instalaci, snad mimo ty bytové. Mohou to být různé aplikace – pohony pásových linek, ventilátory a ventilační systémy, kompresory ale...
MOTUS, OMUS a řada C14 – minulost, současnost a budoucnost elektronických spouštěčů a spínačů
01.08.2023
Se spínacími prvky pro rezistivní a induktivní zátěže se konstruktéři potýkají takřka denně. Čelí výzvě v podobě výběru vhodného spínacího prvku, který bude dimenzován pro požadovaný výkon spínaného zařízení....