Výpočet chladicího výkonu

Ve skříních a tělesech s velmi výkonnými a citlivými elektronickými součástmi instalace a v závislosti na hustotě osazení může být problémem i vytváření tepla. U polovodiču navíc hrozí, že se při překročení přípustné provozní teploty sníží jejich životnost. Použitím ventilátoru s filtrem se odebírá vznikající teplo, aby se tak zajistil bezporuchový provoz elektronických součástí.

Pro správné dimenzování ventilátoru s filtrem můžete níže zjistit potřebný chladicí výkon.
Pokud budete potřebovat při výpočtu naši pomoc, neváhejte se obrátit na kohokoliv z týmu GHV Trading.


1. Teplotní rozdíl

Teplotní rozdíl musí mít kladnou hodnotu, protože požadovaná teplota uvnitř skříně musí být vyšší než teplota z jejího okolí (ale zároveň nižší nebo rovna skutečné teplotě uvnitř skříně - kterou není potřeba do výpočtu zahrnovat). Také je nutno zohlednit kolísavost teplot (např. den-noc, léto-zima, klimatické zóny).

Maximální teplota v okolí skříně  °C
Požadovaná teplota uvnitř skříně     °C
Teplotní rozdíl  K

2. Instalovaný ztrátový výkon

Elektrické spotřebiče, instalované ve skříních nebo tělesech (např. transformátory, relé, polovodiče, sběrnice, měniče, atd.) vydávají během provozu teplo.
Toto teplo je určeno jako ztrýtový výkon, se kterým je nutno počítat.

Instalovaný ztrátový výkon  W

3. Koeficient vlivu nadmořské výšky

Koeficient zohledňuje vliv poklesu tlaku a hustoty vzduchu s roztoucí výškou.
Poznámka: nejvyšším bodem ČR je Sněžka - 1603 m n. m., nejnižším bodem je hladina řeky Labe u Hřenska - 115 m n.m.

Nadmořská výška v (m)Koeficient vlivu nadmořské výšky  m3K/Wh

4. Výpočet vzdušného výkonu
Potřebný vzdušný výkon     m3/h

Vypočítat potřebný vzdušný výkon! Najít ventilátory