Archivní

UMC710D4-HA - Přepínací modul třífázového napájení

Tento produkt již není v naší nabídce!
Máme pro vás připraveny nahrazující produkty.

Kompletní systém pro čtyřpólové přepínání dvou napájecích zdrojů

Kompletní kontrolní a přepínací modul pro třífázové popř. jednofázové napájení zdravotnických prostor a možností manuálního přepínání mezi přívody (zdroji).

Dostupnost: Prodej ukončen
Nahrazující produkty
ChatDotaz na produkt
PorovnáníPorovnat
Vladimír Frič
Vladimír Frič
Technicko-obchodní specialista zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti BENDER MEDICS.

Nahrazeno produkty

ATICS-4-DIO - Přepínací a monitorovací modul
Varianty: 3
ATICS-4-DIO
Automatický přepínací a monitorovací modul pro třífázové instalace s komunikačním rozhraním RS-485 a protokolem BMS pro přenos stavových a alarmových hlášení na kontrolní a signalizační panely.
TruONE MED - Automatický přepínač sítí
Varianty: 40
TruONE MED
TruONE MED je připraven zajistit v kterémkoli okamžiku stabilní dodávku elektrické energie do kriticky důležitých spotřebičů. Díky prediktivní údržbě a použití modulárních komponent jsou zkráceny doby výpadků na minimum a sníženy údržbové náklady. Navíc, na rozdíl od typických řešení automatických přepínačů mezi primárním a záložním zdrojem, TruONE MED může být v nouzových situacích manuálně ovládán pod zátěží a obnovení dodávky v případě poruchy zařízení je tak možno uskutečnit okamžitě.

Varianty k produktu UMC710D4-HA - Přepínací modul třífázového napájení (6)

UMC710D4-29-HA Přepínací a monitorovací modul
Přepínací a monitorovací modul
UMC710D4-29-HA
OBJ: B92057075
Záruka: 24 m.
Prodej ukončen
Pomůžeme Vám s výběrem alternativy
Porovnání
UMC710D4-42-HA Přepínací a monitorovací modul
Přepínací a monitorovací modul
UMC710D4-42-HA
OBJ: B92057076
Záruka: 24 m.
Prodej ukončen
Pomůžeme Vám s výběrem alternativy
Porovnání
UMC710D4-160-HA Přepínací a monitorovací modul
Přepínací a monitorovací modul
UMC710D4-160-HA
OBJ: B92057083
Záruka: 24 m.
Prodej ukončen
Pomůžeme Vám s výběrem alternativy
Porovnání
UMC710D4-250-HA Přepínací a monitorovací modul
Přepínací a monitorovací modul
UMC710D4-250-HA
OBJ: B92057084
Záruka: 24 m.
Prodej ukončen
Pomůžeme Vám s výběrem alternativy
Porovnání
UMC710D4-400-HA Přepínací a monitorovací modul
Přepínací a monitorovací modul
UMC710D4-400-HA
Un 3/N AC 400/230V 50/60Hz
Us AC 230V 50/60Hz
OBJ: B92057085
Záruka: 24 m.
Prodej ukončen
Pomůžeme Vám s výběrem alternativy
Porovnání
UMC710D4-630-HA Přepínací a monitorovací modul
Přepínací a monitorovací modul
UMC710D4-630-HA
Un 3/N AC 400/230V 50/60Hz
Us AC 230V 50/60Hz
OBJ: B92057086
Záruka: 24 m.
Prodej ukončen
Pomůžeme Vám s výběrem alternativy
Porovnání

Popis výrobku

Tento produkt již není v naší nabídce!
Máme pro vás připraveny nahrazující produkty.

 • Verze HA pro přepínání mezi manuálním/automatickým ovládáním
 • Jmenovitý proud In dle kategorie použití AC-3 až 630 A
 • Verze s In 29...42 A (DIN-VDE 0100-710) pro použití v rozvaděčích pro Skupinu 2
 • Nastavitelný přepínací čas t ≤ 0,5...20 s (pro In > 100 A ≤ 0,8...20 s)
 • Monitorování připojení
 • Pružinové svorkovnice (bez-šroubové neboli přítlačné svorkovnice)
 • Interní funkční zkouška
 • Sběrnicový systém pro jednoduchou instalaci
 • Nastavení parametrů v menu LC displeje
 • Napájecí zdroj pro 3 kusy panelů MK2430 nebo CP907
 • Bez-halogenové kabely

Rozšířené informace

Popis a použití

Moduly UMC710D4 jsou určeny pro přepínání mezi dvěma zdroji (MDO/DO respektive DO/VDO) řada těchto modulů je dostupná pro proudy 630 A. Pro vyšší produkty lze použít řídicí jednotku USC710D4 s externími výkonovými prvky. Zobrazení stavových a alrmových hlášení je zajištěno pomocí signalizačních a testovacích panelů připojených na dvoudrátové sběrnici BMS.

Verze HA s manuálním řízením

Verze UMC710D4-HA pro přepínání mezi manuálním/automatickým ovládáním.

Zvýšená elektrická bezpečnost

Kontinuální monitorování ovládání přístrojů a automatických procesů (cívky řídicích kontaktů) a monitorování základních připojení jako jsou:

 • Proudové transformátory
 • Teplotní senzory
 • Monitorování zkratu na výstupu přepínacího modulu a předdefinované přepínací funkce

Funkce

V bezporuchovém stavu je zapnutý základní přívod 1 (LINE 1). Pokud napětí klesne v jedné nebo více fázích pod nastavenou hodnotu, přepne modul automaticky na záložní přívod. Přepínací čas lze nastavit individuálně. Pro zajištění připravenosti je neustále monitorován také přívod 2 (LINE 2) a také výstup přepínacího modulu (LINE 3). Po obnovení napětí na základním přívodu dojde automaticky k přepnutí na tento přívod. Protože přepínací moduly umožňují individuálně nastavit přepínací časy a dobu zpoždění, je možné koordinovat přepínání několika modulů tak, aby byla redukována spínací energie. Přepínací funkci je možné ověřit pomocí testovacího tlačítka na čelním panelu.

Normy

Přepínací moduly UMC710D4 splňují požadavky norem:

 • ČSN 33 2140
 • STN 33 2140
 • TNI 33 2140
 • DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 část 710):2002-11
 • DIN EN 61557-8 (VDE 0413 část 8):2007-12
 • IEC 60364-7-710:2002-11
 • IEC 61557-8:2007-07

Umístění prvků UMC710D4-29...42-HA

Umístění prvků UMC710D4-29...42-HA
 1. Pole svorkovnice X1
 2. Pole svorkovnice X2
 3. Měřicí transformátor proudu T3 pro monitorování neutrálního vodiče
 4. Pojistky
 5. Stykač K1 pro přívod 1 s blokovacím modulem K6
 6. Stykač K2 pro přívod 2 s blokovacím modulem K7
 7. Přístroj pro monitorování napětí SUD487
 8. R1, R2 odpor 30 kΩ, 2W, pro monitorování otevřeného obvodu
 9. Modul relé RK474 pro výstup ovládacích a alarmových hlášení na signalizačním panelu TMX-HA
 10. Řídicí a signalizační přístroj PRC487
 11. Napájecí zdroj AN450 pro napájení až tří signalizačních panelů MK2430, CP907

Umístění prvků UMC710D4-160...630-HA

Umístění prvků UMC710D4-160...630-HA
 1. Přístroj pro monitorování napětí SUD487
 2. Pole svorkovnice X3
 3. Řídicí a signalizační přístroj PRC487
 4. Napájecí zdroj AN450 pro napájení až tří signalizačních panelů MK2430, CP907
 5. Modul relé RK474 pro výstup ovládacích a alarmových hlášení na signalizačním panelu TMX-HA
 6. Pojistky
 7. Měřicí transformátor proudu T3 pro monitorování neutrálního vodiče
 8. Stykač K1 pro přívod 1 s blokovacím modulem K6
 9. Stykač K2 pro přívod 2 s blokovacím modulem K7

Rozměry a hmotnost

Typ Rozměry řídící části
polí/řad
(š/v/h) [mm]
Rozměry napájecí části
polí/řad
(š/v/h) [mm]
Doporučená hloubka
rozváděče [mm]
Váha [kg]
UMC710D4-29-HA 2/4* (500/600/220) -- 300 16
UMC710D4-42-HA 2/4* (500/600/220) -- 300 18
UMC710D4-160-HA 2/2 (500/300/130) 2/3 (500/450/260) 400 20
UMC710D4-250-HA 2/2 (500/300/130) 2/3 (500/450/260) 400 20
UMC710D4-400-HA 2/2 (500/300/130) 2×2/4 (2×500/450/280) 400 66
UMC710D4-630-HA 2/2 (500/300/130) 2×2/4 (2×500/450/280) 400 66

Technické údaje

Izolace dle IEC 60664-1
Jmenovité izolační napětí AC 400 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 2,5 kV
Přepínací prvky/výkonové obvody
Přepínací prvky do 42 A stykače s mechanickou blokací (S)
63 A a více jistič s motorovou spouští (L)
Jmenovité napětí sítě Ue 3(N)AC 400/230 V
Rozsah pracovního napětí Ue 0,85...1,15 x Ue
Jmenovitý kmitočet 50...60 Hz
Jmenovitý proud viz tabulka níže
Pojistky viz tabulka níže
Kategorie užití AC-3
Nastavitelný přepínací čas ≤ 5...20 s
Parametry napájení
Jmenovité napětí sítě Us AC 230 V
Rozsah pracovního napětí Us 0,85...1,15 x Us
Jmenovitý kmitočet 50...60 Hz
Vlastní spotřeba viz tabulka níže
Řídicí a signalizační panel PRC487
Zobrazení podsvětlený LC displej, 2×16 znaků, 3,5 mm
Řídicí výstupy ≤ 5 V DC
Monitorování napětí
Nastavitelná prahová hodnota podpětí 0,7...0,9 x Ue
Prahová hodnota přepětí 1,15 x Ue
Vybavovací doba tan 50...250 ms
Nastavitelné zpoždění toff (krok 50 ms) 0...9950 ms
Nastavitelné zpoždění ton (krok 1 s) 0...249 s
Nastavitelná prodleva (krok 50 ms) 0...9950 ms
Spínací obvody
Spínací prvky 1 x relé s 1 přepínacím kontaktem
Pracovní režim N/C
Komunikační rozhraní
Rozhraní/protokol RS485/BMS
Přenosová rychlost 9,6 kbit/s
Délka kabelu ≤ 1200 m
Doporučený typ kabelu J-Y(ST)Y 2×2×0,8, stíněný, jedna strana připojena k PE
Zakončovací odpor 120 Ohm (0,25 W)
Rozsah adres 2...90
Tovární nastavení adres PRC487: 4
Všeobecná data
Typ připojení pružinové svorky
Pracovní teplota okolí -10...55 °C
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž vertikální
Stupeň krytí, vnitřní součásti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytí, svorky  (DIN EN 60529) IP 20
Samozhášivost UL94V-0
Montáž, hmotnost, rozměry viz rozměry a hmotnost
Typ Použitý
spínací
prvek
Max. pracovní
proud (AC-3)
Max. přípustný
proud dle
DIN VDE 0100-710
Max.
přípustná
pojistka
Max.
spotřeba
UMC710D4-29-HA S 65 A 29 A 80 A gL/gG 44 W
UMC710D4-42-HA S 95 A 42 A 100 A gL/gG 44 W
UMC710D4-160-HA L 160 A 160 A 160 A gL/gG 55 W
UMC710D4-250-HA L 250 A 250 A 250 A gL/gG 87 W
UMC710D4-400-HA L 400 A 400 A 800 A gL/gG 172 W
UMC710D4-630-HA L 630 A 630 A 800 A gL/gG 172 W
S - stykač s mechanickou blokací
L - jistič s motorovou spouští
Další typy na dotaz

Soubory ke stažení

Filtrace
Typ dokumentu
Katalogový list
Katalogový list
Zobrazit ikonaDownload ikona

Související produkty

CP9xx - Řada dotykových kontrolních a signalizačních panelů
Varianty: 5
CP900

Multifunkční dotykový panel a převodník řady CP900 slučuje celou řadu komunikačních rozhraní do jednoho přístroje a je určen zejména pro monitoring stavu důležitých rozvodů a technologií ve zdravotnických prostorech, a to včetně vizualizace a signalizace alarmů.
Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER dle ČSN 33 2000-7-710 a STN 33 2000-7-710

Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
MK 2430 - Univerzální kontrolní a signalizační panel
Varianty: 4
MK2430
Univerzální kontrolní a signalizační panel pro optickou a akustickou signalizaci chybových hlášení EDS, RCMS a MEDICS systémů firmy BENDER.
Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu

Mohlo by vás zajímat

Údálosti

Elektrotechnická výstava Volty.cz 2023 - vstup ZDARMA
03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnické výstavy Volty.cz Nově na výstavišti Černá louka v Ostravě proběhne již 2. ročník úspěšné elektrotechnické výstavy Volty.cz.Těšit se můžete opět i na náš stánek GHV Trading,...
XII. Celostátní setkání projektantů
10.10.2023 - 12.10.2023
XII. Celostátní setkání projektantů a konstruktérů elektro, elektrotechniků, energetiků, pracovníků MaR a pracovníků elektromontážních firem a elektroúdržby Slovenské republiky Zveme Vás na celostátní...

Mimořádné akce

Akční nabídka termokamer HIKMICRO do 15.10.2023
15.09.2023 - 15.10.2023
Získejte slevu 15% na kamery nové řady ECO a MINI Termokamery řady ECO a MINI mají za cíl nahradit klasické bezkontaktní teploměry. Tak proč nemít za podobnou cenu přímo termokameru?
Akční nabídka měřicích přístrojů FLUKE do 29.12.2023
01.09.2023 - 29.12.2023
* Zkoušečka Fluke 150/VDE za cenu nižšího modelu Fluke T130/VDE* Multimetry Fluke 116 a Fluke 117, klešťový multimetr Fluke 325 a zkoušečka T6-600  za zvýhodněnou cenu* Tester instalací Fluke 1662, Fluke...

Novinky

Čtyřkanálové monitory reziduálních proudů Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Společnost Bender představuje čtyřkanálový monitor reziduálních proudů revoluční konstrukce RCMS410: šířka přístroje je pouhých 18 mm a chybějící displej nahrazuje vestavěná NFC komunikace. Monitor RCMS410...
Svolávací akce Fluke - Kabely pro Fluke 17xx
19.06.2023
Vážení zákazníci, společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém týkající se plochých kabelů FLUKE‑17XX, napěťových měřicích kabelů, 3 fáze + N vyrobených od dubna 2021 do listopadu 2021 včetně...

Odborné články

MOTUS C14 mění hru motorových spouštěčů
16.09.2023
Optimální řešení řízení induktivních zátěží je otázkou téměř v každé instalaci, snad mimo ty bytové. Mohou to být různé aplikace – pohony pásových linek, ventilátory a ventilační systémy, kompresory ale...
MOTUS, OMUS a řada C14 – minulost, současnost a budoucnost elektronických spouštěčů a spínačů
01.08.2023
Se spínacími prvky pro rezistivní a induktivní zátěže se konstruktéři potýkají takřka denně. Čelí výzvě v podobě výběru vhodného spínacího prvku, který bude dimenzován pro požadovaný výkon spínaného zařízení....