Management kvality a certifikát ISO 9001

Management kvality

 DATA | docs | 1566b-certifikat-iso-9001-ghv-trading-2022-2025.jpg

V souladu se strategickými záměry a kontextem společnosti GHV Trading, spol. s r.o. neustále zvyšujeme efektivnost systému managementu kvality a posouváme jej vpřed.
Spokojenost zákazníka je pro nás klíčová, a proto se zavazujeme, že budeme dále zajišťovat zlepšování efektivity systému řízení kvality a dosahovat tak vyšší kvality našich výstupů. Dále se zavazujeme splňovat požadavky zákazníků, třetích osob a všech zákonných předpisů.

Náš závazek je definován v naší Politice kvality, kterou pravidelně přezkoumáváme.

Historie zavedení managementu kvality

Naše společnost implementovala v letech 1997 a 1998 systém řízení jakosti podle normy ISO 9002:1994 pro nákup, prodej a servis měřicích a testovacích přístrojů, elektrických a elektromechanických komponentů a zařízení pro rozváděče. První certifikace, provedená renomovanou společností Bureau Veritas Quality International, byla uskutečněna v srpnu 1998 a firma GHV Trading se tak oficiálně zařadila mezi společnosti, které vyžadují a zajišťují kvalitu svých procesů.

Od roku 1998 je společnost každý rok prověřována externí certifikační společností a každé 3 roky recertifikována.

Recertifikace, včetně přizpůsobení interních procesů, jsou prováděny vždy podle aktuálních norem ISO 9000. V roce 2001 byla provedena recertifikace podle aktualizované normy ISO 9001:2000. V roce 2010 následovala recertifikace podle ČSN EN ISO 9001:2009 a v roce 2022 byla uskutečněna recertifikace podle aktuální normy ČSN EN ISO 9001:2016.