Politika společnosti

Hlavním cílem společnosti jsou dlouhodobě spokojení zákazníci.

Poslání: jsme spolehlivým partnerem v dodávkách komponent pro elektro projekty a přístrojů pro měření. Zjišťujeme požadavky a očekávání zákazníků, poskytujeme technickou podporu, pomáháme s výběrem vhodného komponentu, zařízení nebo měřicího přístroje s maximálním přínosem pro zákazníka. Nabízíme za přijatelnou cenu kvalitní, spolehlivé a bezpečné výrobky, které splňují veškeré dané předpisy.

Vize: být v povědomí u našich cílových zákazníků, odborníků a partnerů silnou, stabilní, spolehlivou a stále se rozvíjející společností. Dodávat kvalitní komponenty, měřicí zařízení a zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti do všech elektrických rozváděčů a zařízení, a také profesionální přenosné přístroje pro všechny uživatele, kteří potřebují přesně měřit nejen elektrické veličiny.

Zaměstnanci: jsou stěžejním prvkem naší společnosti, klademe důraz na jejich spokojenost vytvářením kvalitního pracovního prostředí. Podporujeme trvalé vzdělávání, protože kvalifikovaní pracovníci jsou hybnou silou společnosti a podílí se na zvyšování kvality procesů a nabízených služeb. Vyžadujeme kvalitní práci, aktivní přístup na budování společnosti, dodržování pravidel a spoluodpovědnost za dobré mezilidské vztahy.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví: aktivním přístupem, kontrolou nastavených pravidel a pravidelným školením, nákupem hygienických a ochranných prostředků zajišťujeme ochranu zdraví nejen svých pracovníků. Soustředíme se na prevenci, bráníme vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Dodavatelé: spolupracujeme pouze s prověřenými a spolehlivými firmami, které jsou pravidelně hodnoceny. Budujeme s nimi dlouhodobé obchodní vztahy. Poskytujeme dodavatelům zpětnou vazbu, a tím se podílíme na inovaci a zvyšování kvality jejich produktů a služeb.

Bezpečnost informací: maximálně dbáme na zajištění bezpečnosti firemních i externích informací s cílem zabránit jejich úniku nebo zneužití. Poskytnuté informace využíváme pouze pro stanovené účely.

Zákonné normy a předpisy: dbáme na etiku podnikání, potlačování korupce, dodržování zákonných norem a předpisů.

Ekologie: chráníme životní prostředí, dbáme ekologických předpisů, třídíme odpady a zajišťujeme jejich likvidaci. Využíváme alternativní zdroj energie ze slunce.

Závazek vedení: pracujeme na trvalém zlepšování systému řízení kvality s cílem zefektivňovat procesy a dosahovat vyšší kvality našich výstupů pro uspokojení potřeb zákazníků. Zavazujeme se poskytovat dostatečné finanční, personální a materiální zdroje na podporu zlepšování kvality procesů, vzdělávání pracovníků a jejich motivaci. Stanovujeme cíle a plány, jejichž dosahováním zajišťujeme dlouhodobou prosperitu, finanční stabilitu a zvyšování hodnoty společnosti pro vlastníky.


Ev. číslo dokumentu: S-2023_1

V Brně dne 1. listopadu 2023
Ing. Martin Gross
jednatel společnosti