iso-PV a AGH-PV - Hlídač izolace pro aplikace s vysokou svod. kapacitou

Hlídač izolačních stavů s vazebným členem pro solární aplikace a aplikace s vysokou hodnotou svodové kapacity

Monitoruje izolační odpor v AC, DC a AC+DC IT sítích s hodnotou napětí AC,3(N)AC 0...793 V a DC 0...1 100 V a hodnotou svodové kapacity do 2 000 μF.

Dostupnost: Na dotaz
Vybrat variantu (2)
ChatDotaz na produkt
PorovnáníPorovnat
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodní specialista zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti BENDER PRŮMYSL.

Varianty k produktu iso-PV a AGH-PV - Hlídač izolace pro aplikace s vysokou svod. kapacitou (2)

isoPV-327+AGH-PV Hlídač izolačního stavu
Hlídač izolačního stavu
isoPV-327+AGH-PV
Un 3AC/AC 0...793V / DC 0...1100V
Us DC 19,2...72V
R 0,2k...100kOhm / 0,2k...100kOhm
CEmax: 2000mikroF
Sběrnice BMS, výstup 0/4...20mA, režim STANDBY, historie událostí
OBJ: B91065132W
Záruka: 60 m.
Není skladem
Prověříme pro Vás
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
isoPV-335+AGH-PV Hlídač izolačního stavu
Hlídač izolačního stavu
isoPV-335+AGH-PV
Un 3AC/AC 0...793V / DC 0...1100V
Us AC 88...264V / DC 77...286V
R 0,2k...100kOhm / 0,2k...100kOhm
CEmax: 2000mikroF
Sběrnice BMS, výstup 0/4...20mA, režim STANDBY, historie událostí
OBJ: B91065133W
Záruka: 60 m.
Není skladem
Prověříme pro Vás
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání

Popis výrobku

 • Napěťový rozsah
  AC, AC+DC 0...793 V, DC 0...1 100 V
 • Kmitočtový rozsah
  DC, 10...460 Hz
 • Nastavitelný měřicí princip AMPPLUS automaticky přizpůsobuje měřicí napětí podmínkám systému až do svodové kapacity 2 000 µF  (viz přiložený katalogový list)
 • Dvě nastavitelné hodnoty reakce v rozsahu
  0,2 kΩ...100 kΩ  (ALARM 1 a ALALRM 2)
 • Dvouřádkový posvětlený LC displej 2×16 znaků
 • Autotest, interní a externí test tlačítko
 • Indikace chybného připojení L+ a L-, PE a interní chyby přístroje
 • Dvě přepínací relé nastavitelné na N/O nebo N/C režim
 • Výstup 0/4...20 mA k externímu kΩ metru

Rozšířené informace

Přístroj ISOMETER® iso-PV monitoruje izolační odpor ve výkonových střídavých AC, stejnosměrných DC, popř. kombinovaných AC+DC IT sítích s jmenovitou hodnotou AC, AC+DC 0…793 V resp. DC 0…1100 V. Přístroj je speciálně určen pro aplikace s vysokou hodnotou rozptylové kapacity a sítě obsahující střídače, frekvenční měniče, popř. stejnosměrné obvody. Tyto vlastnosti mají především solární IT sítě a fotovoltaické aplikace. Kvůli své velké rozloze dosahují vysoké hodnoty rozptylové kapacity a dochází v nich k častému kolísání napětí.
Patentovaný princip měření AMP PLUS je speciálně přizpůsoben a nastaven pro měření v těchto aplikacích a za těchto podmínek.
Přístroj je určen k použití pouze s vazebným členem AGH-PV. Umožňuje monitorovat i několik navzájem pospojovaných IT sítí a vzhledem k oddělenému napájecímu napětí může monitorovat i sítě, které nejsou pod napětím.

Aplikace

 • 1 a 3 fázové IT sítě, AC, AC/DC 0…793 V nebo DC 0…1 100 V
 • Hodnoty reakce v rozsahu 0,2 kΩ…100 kΩ
 • Solární aplikace se střídači a frekvenčními měniči
 • Solární aplikace s vysokou hodnotou svodové kapacity až do 2 000 µF
 • Solární aplikace s vysokými, ale pomalými výkyvy napětí
 • Pospojováné IT sítě s automaticky řízeným přepínáním

Základní funkce

Jestliže izolační odpor mezi vodiči a zemí klesne pod hodnotu reakce, sepne ALARM relé a ALARM LED se rozsvítí. Dvě samostatně nastavitelné hodnoty reakce a dvě samostatná ALARM relé umožňují indikovat jak hlavní ALARM tak předALARM. Aktuálně měřená hodnota izolačního odporu je zobrazována na dvouřádkovém podsvětleném displeji nebo na externě připojeném měřicím přístroji. Informace o poruše mohou být ukládány do paměti.
Jakmile izolační odpor vzroste nad nastavenou úroveň (tj. hodnotu reakce + hysterezi), relé se přepnou do výchozího stavu. Pokud však byla před tím aktivována paměť poruchy, zůstávají ALARM relé ve stavu ALARM až do té doby, dokud nezmáčknete tlačítko RESET nebo dokud není odpojeno napájecí napětí.
Pomocí tlačítka TEST lze ověřit funkčnost přístroje. Tlačítko INFO slouží k zobrazení doplňkových informací, např. nastavení prahových hodnot reakce nebo svodové kapacity sítě.
Připojení přístroje jako i funkce přístroje jsou nepřetržitě monitorovány. Parametry přístroje je možné nastavit pomocí funkčních tlačítek na čelním panelu.
Metoda AMP PLUS (patent firmy Bender) využívá pro měření specifické pulzní napětí řízené mikroprocesorem, jehož velikost se automaticky přizpůsobuje podmínkám monitorované sítě. Mikroprocesor přitom dokáže rozlišit a vyhodnotit proměnné způsobené rozptylovým proudem vyvolaným interferencí v monitorované síti a proměnnou měřicího signálu, která je úměrná ohmickému izolačnímu odporu.

Další funkce

 • Galvanicky oddělené rozhraní RS 485 s protokolem BMS
 • Výstup pouze 0(4)…20 mA
 • Režim STANDBY umožňující vzájemné připojení/odpojení hlídačů iso-PV + AGH-PV
  v propojených IT sítích také pomocí sběrnice
 • Historie událostí (paměť na 99 hlášení společně s dnem a hodinou)

Připojení přístroje

Kabelové propojení mezi isoPV a AGH-PV nesmí být delší než 0,5 m.
Svorky A1/+ a A2/- musí být připojeny na napájecí napětí podle IEC 60364-4-43, tzn. že připojení musí být chráněno proti zkratu pomocí ochranného zařízení, doporučena je pojistka 6 A.
Externí TEST tlačítko nebo externí RESET tlačítko může být připojeno pouze k jednomu ISOMETER®u. Paralelní připojení několika TEST a RESET vstupů pro společné ISOMETER® testování není povoleno.

Připojení přístroje k monitorované síti (svorky L1/+, L2/-), k zemnímu vodiči PE (svorky KE/PE) a propojení s vazebním členem AGH-PV je jednak kontrolováno periodicky v intervalu podle nastavení a jednak při každém stisknutí tlačítka TEST, pokud je k přístroji připojeno napájecí napětí. Případné zjištění poruchy je signalizováno na přístroji pomocí LED, LCD a relé, a také externě na sběrnici RS-485 / BMS.

Po odstranění poruchy se stav signalizace vrátí do původního stavu a to buď automaticky, nebo stisknutím tlačítka RESET.

ISOMETER® isoPV lze odpojit od IT sítě a nastavit do režimu STANDBY přemostěním vstupních svorek F1/F2. Tato funkce umožňuje selektivně odpojovat jednotlivé isoPV prostřednictvím pomocných kontaktů příslušného přepínače tak, aby bylo zajištěno, že v každém galvanicky připojeném IT systému je aktivní vždy jen jeden ISOMETR®.

Princip měření

Hlidač izolace ISOMETER® isoPV využívá AMP PLUS a DC měřící metody:

DC = standardní metoda vhodná pro čistě střídavé AC sítě  
AMP = standardní metoda vhodná pro AC/DC sítě s měniče s frekvencí f > 10 Hz  
AMP2 = optimalizovaná metoda vhodná pro AC/DC sítě s měniči s frekvencí f < 10 Hz  
AMP3 = optimalizovaná metoda vhodná pro fotovoltaické aplikace s panely typu 'crystalline cells' nebo pro AC/DC sítě s měniči s frekvencí f < 1 Hz  
AMP4 = optimalizovaná metoda vhodná pro fotovoltaické aplikace s panely typu 'thin-layer cells'  

Normy

ISOMETER® isoPV425 s vazebným člen AGH420 odpovídá požadavkům:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8
 • ASTM F 1669M-96

 

Technické údaje

Parametry

Aplikaceobnovitelné zdroje
průmysl
Rozsah pracovních teplot-25 °C … 65 °C
Řídicí obvodybe Ne
Pomocné obvodybe Ne
Hlavní obvodyano Ano
Monitorovaná síť 3(N)ACano Ano
Monitorovaná síť ACano Ano
Monitorovaná síť AC/DCano Ano
Monitorovaná síť DCano Ano
Jmenovité napětí Un DC0 V … 1 kV
Jmenovité napětí Un 3(N)AC0 V … 690 V
Tolerance napětí UnAC +15% DC +10%
Rozptylová kapacita sítě Ce µF0 F … 2 mF
Hodnota reakce Ran kΩ200 Ω … 100 kΩ
Propojené sítěbe NE
Generátor pulzů pro vyhledávání poruchy izolacebe Ne
Montáž na DIN lištuano Ano
Montáž pomocí šroubůano Ano
Montáž do panelu/na zeďbe NE
Webový serverbe Ne
Modbus TCPbe Ne
Modbus RTUbe Ne
BCOMbe Ne
BSbe Ne
BMSano Ano
isoDatabe Ne
CANbe Ne


Izolace dle IEC 60664-1
Jmenovité napětí AC 240 V
Kategorie přepětí III
Jmenovité pulzní zkušební napětí 4 kV
Jmenovité izolační napětí 250 V
Ochranné oddělení (zesílená izolace) mezi (A1/+,A2/-) - (11,12,14,21,22,24) - ( Up, KE, T/R, A, B, AK1, GND, AK2)
Test dielektrika podle IEC61010-1 2,2 kV
Parametry napájení
isoPV-335:  
Jmenovité napájecí napětí US AC 88...264 V
Jmenovitý kmitočet napájecího napětí fs 42...460 Hz
Vlastní spotřeba max. ≤ 21,5 VA
Jmenovité napájecí napětí US DC 77...286 V
Vlastní spotřeba max. ≤ 5,5 VA
isoPV-327  
Jmenovité napájecí napětí US AC 19,2...55 V
DC 19,2...72 V
Vlastní spotřeba max. ≤ 6,0 VA
Parametry monitorované IT sítě
Měřící napětí Um (špičková hodnota) ± 50 V
Měřící proud Im (RF = 0 Ω) ≤ 1,5 mA
Vnitřní DC odpor Ri ≥ 35 kΩ
Impedance Zi při 50 Hz ≥ 35 kΩ
Přípustné cizí DC napětí Ufg ≤ DC 1100 V
Max. rozptylová kapacita sítě Ce ≤ 2000 µF
Parametry monitorované IT sítě
Jmenovité napětí sítě Un dle AGH-PV
Jmenovitý kmitočet fn dle AGH-PV
Hodnoty reakce
Jmenovitá hodnota reakce Ran1 0,2...100 kΩ
Tovární nastavení Ran1 (ALARM 1) 4 kΩ
Jmenovitá hodnota reakce Ran2 0,2...100 kΩ
Tovární nastavení Ran2 (ALARM 2) 1 kΩ
Relativní nejistota (7 kΩ...100 kΩ) ± 15 %
Relativní nejistota (0,2 kΩ...7 kΩ) ± 1 kΩ
Hystereze 25 %, + 1 kΩ
Doba odezvy tan závisí na nastavené měřící metodě a rozptylové kapacitě sítě
Výstupy/Vstupy
TEST / RESET tlačítko interní/externí
Délka kabelu externího TEST/RESET tlačítka  ≤ 10 m
Proudový výstup 0/4...20  mA (≤ 500 Ω)
Přesnost proudového výstupu, vztaženo k indikované hodnotě (1 kΩ...100 kΩ) ± 15 %, min. ± 1 kΩ
Zobrazení, paměť
Zobrazení Dvouřádkový displej
Znaky (číslice / výška) 2 x 16 / 4 mm
Rozsah zobrazení 0,2 kΩ...1 MΩ
Pracovní nejistota ± 5 %, ± 1 kΩ
Komunikační rozhraní
Rozhraní / protokol RS-485 / BMS
Připojení svorky A/B
Délka kabelu ≤ 1 200 m
Doporučený kabel J-Y(St)Y 2×0,8
Zakončovací odpor 120 Ω (0,5 W)
Adresa zařízení, BMS sběrnice 1...30 (z výroby nastaveno 3)
Spínací obvody
Spínací prvky 2 × relé s 1 spínacím kontaktem
Pracovní režim N/C nebo N/O (od výrobce nastaveno N/O)
Minimální zátěž kontaktu 1 mA při AC/DC ≥ 10 V
Všeobecná data
Prostředí / EMC  
 EMC přístroj není vhodný pro  domácnosti a malé společnosti
Pracovní teplota okolí -25...65 °C
Připojení  
Typ připojení vodičů šroubové svorky (B9)
Jednoduchý vodič/splétané lanko 0,2...4 mm2 / 0,2...2,5 mm2
Splétané lanko s/bez izolace 0,25...2,5 mm2
Utahovací moment 0,6...0,8 Nm
Rozměry vodičů (AWG) 24...12
Délka kabelu mezi isoPV a AGH-PV ≤ 0,5 m
Ostatní  
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž orientovat podle displeje
Vzdálenost od sousedních zařízení ≥ 30 mm
Stupeň krytí, vnitřní součásti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytí, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Třída hořlavosti UL94 V-0
Rychlá montáž na DIN lištu DIN EN 60715 / IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů 2×M4 s montážní svorkou
Hmotnost < 510 g
Pouzdro X112, bezhalogenové

Rozměry pouzdra XM112

Rozměry pouzdra XM112

Technické údaje AGH-PV

Izolace dle IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Jmenovité izolační napětí AC 800 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 8 kV
Stupeň znečištění 3
Napěťový rozsah
Jmenovité napětí sítě Un DC 0...1 100 V, AC, 3(N)AC 0...793 V
Jmenovitý kmitočet fn DC, 10...460 Hz
Max. AC napětí v kmitočtovém pásmu 0,1...10 Hz U~max = 110V/Hz*fn
Prostředí / EMC
EMC IEC61326-2-4
Pracovní teplota -25...65 °C
Připojení
Připojení šroubové svorky (B9)
Jednoduchý vodič/splétané lanko 0,2...4 mm2 / 0,2...2,5 mm2
Splétané lanko s/bez izolace 0,25...2,5 mm2
Utahovací moment 0,5 Nm
Rozměry vodičů (AWG) 24...12
Délka kabelu mezi isoPV a AGH-PV ≤ 0,5 m
Všeobecná data
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž chladící otvory musí být orientovány vertikálně
Vzdálenost od sousedních zařízení ≥ 30 mm
Stupeň krytí, vnitřní součásti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytí, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Třída hořlavosti UL94 V-0
Rychlá montáž na DIN lištu dle DIN EN 60715 / IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů 2×M4 s montážní svorkou
Hmotnost ≤ 230 g
Pouzdro X200, bezhalogenové

Rozměry pouzdra X200

 
Rozměry pouzdra X200

Soubory ke stažení

Katalogový list
Katalogový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
Zobrazit ikonaDownload ikona

Mohlo by vás zajímat

Údálosti

Elektrotechnická výstava Volty.cz 2023 - vstup ZDARMA
03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnické výstavy Volty.cz Nově na výstavišti Černá louka v Ostravě proběhne již 2. ročník úspěšné elektrotechnické výstavy Volty.cz.Těšit se můžete opět i na náš stánek GHV Trading,...
XII. Celostátní setkání projektantů
10.10.2023 - 12.10.2023
XII. Celostátní setkání projektantů a konstruktérů elektro, elektrotechniků, energetiků, pracovníků MaR a pracovníků elektromontážních firem a elektroúdržby Slovenské republiky Zveme Vás na celostátní...

Mimořádné akce

Akční nabídka termokamer HIKMICRO do 15.10.2023
15.09.2023 - 15.10.2023
Získejte slevu 15% na kamery nové řady ECO a MINI Termokamery řady ECO a MINI mají za cíl nahradit klasické bezkontaktní teploměry. Tak proč nemít za podobnou cenu přímo termokameru?
Akční nabídka měřicích přístrojů FLUKE do 29.12.2023
01.09.2023 - 29.12.2023
* Zkoušečka Fluke 150/VDE za cenu nižšího modelu Fluke T130/VDE* Multimetry Fluke 116 a Fluke 117, klešťový multimetr Fluke 325 a zkoušečka T6-600  za zvýhodněnou cenu* Tester instalací Fluke 1662, Fluke...

Novinky

Čtyřkanálové monitory reziduálních proudů Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Společnost Bender představuje čtyřkanálový monitor reziduálních proudů revoluční konstrukce RCMS410: šířka přístroje je pouhých 18 mm a chybějící displej nahrazuje vestavěná NFC komunikace. Monitor RCMS410...
Svolávací akce Fluke - Kabely pro Fluke 17xx
19.06.2023
Vážení zákazníci, společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém týkající se plochých kabelů FLUKE‑17XX, napěťových měřicích kabelů, 3 fáze + N vyrobených od dubna 2021 do listopadu 2021 včetně...

Odborné články

MOTUS C14 mění hru motorových spouštěčů
16.09.2023
Optimální řešení řízení induktivních zátěží je otázkou téměř v každé instalaci, snad mimo ty bytové. Mohou to být různé aplikace – pohony pásových linek, ventilátory a ventilační systémy, kompresory ale...
MOTUS, OMUS a řada C14 – minulost, současnost a budoucnost elektronických spouštěčů a spínačů
01.08.2023
Se spínacími prvky pro rezistivní a induktivní zátěže se konstruktéři potýkají takřka denně. Čelí výzvě v podobě výběru vhodného spínacího prvku, který bude dimenzován pro požadovaný výkon spínaného zařízení....