isoHV425+AGH422 - Hlídač izolačního stavu

Hlídač izolačního stavu pro střídavé i stejnosměrné sítě do 1000V

Hlídač izolačního stavu pro IT sítě AC, 3(N)AC a DC 0…1000 V s měřením podpětí a přepětí. Připojení k monitorované síti přes vazebný člen AGH422. Provedení s rozhraním RS485 nebo s galvanicky odděleným analogovým výstupem.

Dostupnost: Skladem v GHV
Vybrat variantu (4)
ChatDotaz na produkt
PorovnáníPorovnat
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodní specialista zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti BENDER PRŮMYSL.

Varianty k produktu isoHV425+AGH422 - Hlídač izolačního stavu (4)

Filtrace
Skladem
Aplikace
Rozsah pracovních teplot - od
Rozsah pracovních teplot - do
isoHV425-D4-4+AGH422 Hlídač izolačního stavu + vaz. člen
Hlídač izolačního stavu + vaz. člen
isoHV425-D4-4+AGH422
Un DC 0...1100V, AC 0...1100V, 15...460Hz
Us DC 16,8...276V, AC 70...276V, 47...63Hz
C < 150mikroF
R 11k...500kOhm / 10k...490kOhm
rozhraní RS485 s protokolem Modbus RTU
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B71036501
Záruka: 60 m.
Není skladem
Prověříme pro Vás
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
isoHV425W-D4-4+AGH422W Hlídač izolačního stavu + vaz. člen
Hlídač izolačního stavu + vaz. člen
isoHV425W-D4-4+AGH422W
Un DC 0...1100V, AC 0...1100V, 15...460Hz
Us DC 16,8...276V, AC 70...276V, 47...63Hz
C < 150mikroF
R 11k...500kOhm / 10k...490kOhm
rozhraní RS485 s protokolem Modbus RTU
provedení "W"
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B71036501W
Záruka: 60 m.
Skladem v GHV
skladem >10 ks
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
isoHV425-D4M-4+AGH422 Hlídač izolačního stavu + vaz. člen
Hlídač izolačního stavu + vaz. člen
isoHV425-D4M-4+AGH422
Un DC 0...1100V, AC 0...1100V, 15...460Hz
Us DC 16,8...276V, AC 70...276V, 47...63Hz
C < 150mikroF
R 11k...500kOhm / 10k...490kOhm
Výstup: 0...400uA, 0(4)...20mA, 0...10V
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B71036503
Záruka: 60 m.
Není skladem
Prověříme pro Vás
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
isoHV425W-D4M-4+AGH422W Hlídač izolačního stavu + vaz. člen
Hlídač izolačního stavu + vaz. člen
isoHV425W-D4M-4+AGH422W
Un DC 0...1100V, AC 0...1100V, 15...460Hz
Us DC 16,8...276V, AC 70...276V, 47...63Hz
C < 150mikroF
R 11k...500kOhm / 10k...490kOhm
Výstup: 0...400uA, 0(4)...20mA, 0...10V
provedení "W"
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B71036503W
Záruka: 60 m.
Skladem v GHV
skladem >10 ks
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání

Volitelné příslušenství k isoHV425+AGH422 - Hlídač izolačního stavu

Příslušenství - Příchytka pro šroubovou montáž
Příchytka pro montáž (XM420/421/460/490)
Montážní příchytka pro XM420
OBJ: B98060008
Záruka: 24 m.
Skladem v GHV
skladem 2 ks
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Nastavení a ověření přístrojů BENDER
Nastaveni - isoHV425W-D4-4+AGH422W
OBJ: S71036501W
Záruka: 24 m.
Skladem v GHV
skladem >1000 ks
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání

Popis výrobku

 • Monitorování izolačního stavu AC, 3(N)AC a DC IT sítí do 1000 V
 • Měření napětí RMS s detekcí podpětí a přepětí
 • Monitorování DC napětí vůči zemi (L1+/PE and L2-/PE)
 • Automatické přizpůsobení svodové kapacitě sítě do 150 μF
 • Nastavitelné zpoždění při spuštění, zpoždění reakce a zpoždění uvolnění
 • Dvě samostatně nastavitelné hodnoty reakce v rozsahu 10…500 kΩ (Alarm 1, Alarm 2)
 • Signalizace alarmů prostřednictvím LED (AL1, AL2), displeje a alarmových relé (K1, K2)
 • Automatické opakování interního testu zařízení včetně kontroly připojení monitorované sítě a připojení zemních svorek
 • Možnost monitorování sítě bez napětí
 • Interní a externí tlačítko TEST/RESET
 • Nastavitelný režim alarmových relé N/C nebo N/O
 • Zobrazení měřené hodnoty na multifunkčním LC displeji
 • Nastavitelná paměť poruchových stavů
 • Možnost ochrany nastavení přístroje heslem a zaplombování krytu

Varianta isoHV425-D4-4

 • komunikační rozhraní RS-485 (galvanicky oddělené) s protokoly BMS, Modbus RTU a IsoData

Varianta isoHV425-D4M-4

 • analogový výstup, galvanicky oddělený
 • volitelné rozsahy DC 0...10 V, DC 0/4...20 mA, DC 0...400 μA

Zvýšená teplotní a mechanická odolnost (provedení "W")

 • obě výše uvedené varianty přístroje jsou k dispozici i v provedení "W" se zvýšenou teplotní a mechanickou odolností
 • provozní odolnost dle klimatické třídy 3K24 a stupeň mechanické odolnosti 3M12 (dle IEC 60721-3-3)
 • model isoHV425W-D4-4 + AGH422W s rozhraním RS-485
 • model isoHV425W-D4M-4 + AGH422W s analogovým výstupem

Rozšířené informace

Přístroj ISOMETER® isoHV425 s vazebným členem AGH422 je určen k monitorování izolačního odporu jednofázových i třífázových IT sítí AC, AC/DC nebo DC v rozsahu 0…1000 V. Maximální přípustná hodnota rozptylové kapacity sítě Ce činí 150 µF. Stejnosměrné složky v AC síti neovlivňují provozní charakteristiky přístroje při hodnotách stejnosměrné složky alespoň 100 mA. Při použití samostatného napájecího zdroje lze isoHV425 použít i k monitorování  odpojené soustavy.

Aplikace

 • AC, DC nebo AC/DC rozvodné sítě
 • AC hlavní rozvody do 1000 V
 • DC hlavní rozvody do 1000 V
 • Sítě se spínanými napájecími zdroji

Funkce

Přístroj ISOMETER® isoHV425 s vazebným členem AGH422 měří hodnotu izolačního odporu RF a rozptylové kapacity sítě Ce mezi monitorovanou sítí (L1/+, L2/-) a zemí (PE). Přístroj dále měří napětí monitorované sítě Un, a to jak hodnotu RMS mezi L1/+ a L2/-, tak i stejnosměrná napětí mezi L1/+ a zemí (UL1e) a  L2/- a zemí (UL2e).

Na LC displeji přístroje je zobrazován aktuální naměřený izolační odpor, což umožňuje snadné sledování změn v monitorované sítí, jako např. připojení dílčího obvodu sítě atp. V případě poruchy izolace přístroj detekuje procentuální (R %) rozložení poruchy mezi póly L+ (+100 %) a L- (-100 %), případně je detekována symetrická porucha (0 %).

Hodnotu reakce izolace RF a podpětí/přepětí v monitorované síti je možné přiřadit k alarmovým relé K1 a K2. Hodnoty reakce na pokles izolačního odporu jsou továrně nastaveny na 50 kΩ (výstraha, předalarm) a 25 kΩ (ALARM). Jestliže měřená veličina klesne pod hodnotu reakce, je aktivováno zpoždění ton. Po skončení doby zpoždění vybrané ALARM relé K1/K2 sepne a ALARM LED AL1/AL2 se rozsvítí. K jednotlivým relé je také možné přiřadit typ poruchy - L+, L- nebo symetrickou poruchu (např. K1 pro poruchu L+ a K2 pro poruchu L-).
Jakmile hodnota izolačního odporu opět vzroste nad spínací úroveň relé (tj. hodnotu reakce + hysterezi), relé se přepnou do výchozího stavu a alarmové LED zhasnou. Pokud však před tím byla aktivována paměť poruchových stavů, zůstávají ALARM relé ve stavu ALARM a alarmové LED svítí až do té doby, dokud není stlačeno tlačítko RESET nebo dokud není odpojeno napájecí napětí.

Pro kontrolu funkce přístroje se používá tlačítko TEST. Parametry přístroje je možné nastavit pomocí displeje a funkčních tlačítek na čelním panelu, nebo také prostřednitvím  komunikačního rozhraní BMS (například za použití převodníku rozhraní COM465IP, pouze u provedení isoHV425-D4-4). Toto rozhraní lze využít i k dálkovému sběru dat nebo převodu na protokoly  Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus.

Monitorování připojení

Připojení přístroje k monitorované síti (L1/+, L2/-), připojení přístroje k zemi svorkami E/KE a stejně tak propojení vlastního hlídače izolace s vazebním členem je periodicky kontrolováno každých 24 hodin. Připojení je rovněž kontrolováno během testu přístroje. V případě přerušení připojení se sepne alarmové relé K2, rozblikají se LED ON/AL1/AL2 a na displeji se zobrazí chybové hlášení:

 • "E.01" Porucha připojení přístroje k PE vodiči,
 • "E.02" Porucha připojení k monitorované síti,
 • "E.0x" Porucha propojení mezi hlídačem izolace a vazebním členem, interní porucha přístroje.

Po odstranění poruchy se alarmové relé vrátí do původního stavu, a to buď automaticky, nebo stisknutím tlačítka RESET.

Princip měření

Hlidač izolace ISOMETER® isoHV425 využívá měřicí principy AMP a PCP.

Normy

ISOMETER® isoHV425 s vazebným člen AGH422 odpovídá požadavkům:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8
 • DIN EN 50155
 • EN 45545-2:2016

 

Technické údaje

Parametry

Aplikaceobnovitelné zdroje
průmysl
železnice
Rozsah pracovních teplot-40 °C … 70 °C
Řídicí obvodybe Ne
Pomocné obvodybe Ne
Hlavní obvodyano Ano
Monitorovaná síť 3(N)ACano Ano
Monitorovaná síť ACano Ano
Monitorovaná síť AC/DCano Ano
Monitorovaná síť DCano Ano
Jmenovité napětí Un AC0 V … 1 kV
Jmenovité napětí Un DC0 V … 1 kV
Tolerance napětí Un+10%
Rozptylová kapacita sítě Ce µF0 F … 0,15 mF
Hodnota reakce Ran kΩ10 kΩ … 500 kΩ
Propojené sítěbe NE
Generátor pulzů pro vyhledávání poruchy izolacebe Ne
Montáž na DIN lištuano Ano
Montáž pomocí šroubůano Ano
Montáž do panelu/na zeďbe NE
Webový serverbe Ne
Modbus TCPbe Ne
Modbus RTUano Ano
BCOMbe Ne
BSbe Ne
BMSano Ano
isoDataano Ano
CANbe Ne


Izolace dle IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Jmenovité napětí 240 V
Kategorie přepětí III
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Jmenovité izolační napětí 250 V
Stupeň znečištění 3
Ochranné oddělení (zesílená izolace) mezi (AK1,GND,AK2,UP,KE,T/R,A,B,M+,M-) -
- (A1,A2) - (11,14,12)
Test dielektrika podle IEC61010-1 2,2 kV
Parametry napájení
Jmenovité napájecí napětí US AC 100...240 V/DC 24...240 V
Tolerance US -30...+15 %
Frekvenční rozsah US 47...63 Hz
Vlastní spotřeba ≤ 3 W, ≤ 9 VA
Parametry monitorované IT sítě
Jmenovité napětí sítě Un s AGH422
AC 0…1000 V/DC 0…1000 V
Tolerance Un AC +10 %, DC +10 %
Frekvenční rozsah Un DC, 15...460 Hz
Měřicí obvod
Přípustná hodnota svodové kapacity sítě Ce  ≤ 150 μF
Přípustná hodnota cizího DC napětí Ufg  ≤ 1600 V
Hodnoty reakce
Hodnota reakce Ran1 (Výstraha) 11…500 kΩ (50 kΩ)*
Hodnota reakce Ran2 (ALARM) 10…490 kΩ (25 kΩ)*
Relativní nejistota Ran ±15 %, nejméně ±3 kΩ
Hystereze Ran 25 %, nejméně 1 kΩ
Detekce podpětí 30 V...1,09 kV (off)*
Detekce přepětí 31 V...1,10 kV (off)*
Relativní nejistota U ±5 %, nejméně ±5 V
Relativní nejistota při kmitočtech ≥ 200 Hz -0,075 %/Hz
Hystereze U 5%, nejméně 5 V
Specifické časy
Doba odezvy tan při RF = 0,5 × Ran a Ce = 1 µF ≤ 20 s
Zpoždění při spuštění t 0...10 s (0 s)*
Zpoždění reakce ton 0...99 s (0 s)*
Zpoždění uvolnění toff 0...99 s (0 s)*
Zobrazení, paměť
Zobrazení multifunkční LC displej, nepodsvícený
Rozsah zobrazení hodnoty izolačního odporu (RF) 1 kΩ...4 MΩ
Nejistota měření ±15 %, nejméně ±3 kΩ
Rozsah zobrazení hodnoty jmenovitého napětí (Un) 30 V…1,15 kV RMS
Nejistota měření ±5 %, nejméně ±5 V
Rozsah zobrazení hodnoty svodové kapacity sítě (Ce)
při RF > 20 kΩ
0…200 μF
Nejistota měření ±15 %, nejméně ±2 μF
Heslo off / 0...999 (0, off)*
Paměť alarmových zpráv on / off (off)*
Komunikační rozhraní (platí pouze pro provedení isoHV425-D4-4)
Rozhraní / protokol RS-485 / BMS, Modbus RTU, isoData (BMS)*
Přenosová rychlost 9,6 kbit/s (BMS), volitelná (Modbus RTU),
115,2 kbits/s (isoData)
Maximální délka kabelu (při 9,6 kbit/s) ≤ 1 200 m
Doporučený kabel (jedna strana stínění připojena k PE) J-Y(St)Y 2x0,8
Zakončovací odpor 120 Ω (0,25 W), DIP přepínač
Rozsah adres zařízení pro BMS bus,
Modbus RTU
3...90 (3)*
Analogový výstup (platí pouze pro provedení isoHV425-D4M-4)
Pracovní režim střed stupnice R, celá stupnice U (R=120 kΩ)*
Funkce hodnota izolace RF nebo napětí sítě Un (RF)*
Maximální napětí bez zátěže (rozpojené svorky) DC 12 V
Dovolený zkratový proud 25 mA
Napěťový výstup DC  0...10 V
Jmenovitá impedance ≥ 20 kΩ
Proudový výstup DC 0/4...20 mA
Jmenovitá impedance ≤ 130 kΩ
Proudový výstup DC 0...400 μA
Jmenovitá impedance  ≤ 3 kΩ
Spínací obvody
Spínací prvky 2 × 1 N/O kontakt, společná svorka 11
Pracovní režim N/C nebo N/O (N/C)*
Elektrická životnost - počet cyklů 10.000
Všeobecná data
Typ připojení vodičů pružinové svorky, provedení B7
EMC podle IEC 61326-2-4, EN 50121-3-2
Pracovní teplota okolí -40...70 °C
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž chladící otvory musí být orientovány vertikálně
Stupeň krytí vnitřních komponent
 (DIN EN 60529)
IP 30
Stupeň krytí svorek (DIN EN 60529) IP 20
Materiál pouzdra polykarbonát
Třída hořlavosti UL94 V-0
Rychlá montáž na DIN lištu dle IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů 2 × M4 s montážní svorkou
Hmotnost ≤ 150 g
Pouzdro XM420

( )* = Tovární nastavení

Technické údaje vazebného členu AGH422

Izolace dle IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Jmenovité napětí 1 000 V
Kategorie přepětí III
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Jmenovité izolační napětí 1000 V
Stupeň znečištění 3
Ochranné oddělení (zesílená izolace) mezi (L1/+,L1/-) - (AK1,GND,AK2,UP,E)
Parametry monitorované IT sítě
Jmenovité napětí sítě Un AC 0...1000 V / DC 0...1000 V
Rozsah Un AC +10 % / DC +10 %
Měřicí obvod
Měřicí napětí Um ±45 V
Měřicí proud Im pro RF ≤ 120 µA
Vnitřní odpor Ri ≥ 390 kΩ
Všeobecná data
Typ připojení vodičů pružinové svorky, provedení B7
EMC podle IEC 61326-2-4, EN 50121-3-2
Pracovní teplota pro Un < 700 V -40...70 °C
Pracovní teplota pro Un > 700 V -40...55 °C
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž chladící otvory musí být orientovány       
vertikálně
Vzdálenost od okolních zařízení s Un > 800 V ≥ 30 mm
Stupeň krytí vnitřních komponent
(DIN EN 60529)
IP 30
Stupeň krytí svorek (DIN EN 60529) IP 20
Materiál pouzdra polykarbonát
Třída hořlavosti UL94 V-0
Rychlá montáž na DIN lištu dle IEC 60715
Uchycení pomocí šroubů 2×M4 s montážní svorkou
Hmotnost ≤ 150 g
Pouzdro XM420

Rozměry pouzdra XM420

Rozměry pouzdra XM420

Soubory ke stažení

Katalogový list
Katalogový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
Zobrazit ikonaDownload ikona

Mohlo by vás zajímat

Údálosti

Elektrotechnická výstava Volty.cz 2023 - vstup ZDARMA
03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnické výstavy Volty.cz Nově na výstavišti Černá louka v Ostravě proběhne již 2. ročník úspěšné elektrotechnické výstavy Volty.cz.Těšit se můžete opět i na náš stánek GHV Trading,...
XII. Celostátní setkání projektantů
10.10.2023 - 12.10.2023
XII. Celostátní setkání projektantů a konstruktérů elektro, elektrotechniků, energetiků, pracovníků MaR a pracovníků elektromontážních firem a elektroúdržby Slovenské republiky Zveme Vás na celostátní...

Mimořádné akce

Akční nabídka termokamer HIKMICRO do 15.10.2023
15.09.2023 - 15.10.2023
Získejte slevu 15% na kamery nové řady ECO a MINI Termokamery řady ECO a MINI mají za cíl nahradit klasické bezkontaktní teploměry. Tak proč nemít za podobnou cenu přímo termokameru?
Akční nabídka měřicích přístrojů FLUKE do 29.12.2023
01.09.2023 - 29.12.2023
* Zkoušečka Fluke 150/VDE za cenu nižšího modelu Fluke T130/VDE* Multimetry Fluke 116 a Fluke 117, klešťový multimetr Fluke 325 a zkoušečka T6-600  za zvýhodněnou cenu* Tester instalací Fluke 1662, Fluke...

Novinky

Čtyřkanálové monitory reziduálních proudů Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Společnost Bender představuje čtyřkanálový monitor reziduálních proudů revoluční konstrukce RCMS410: šířka přístroje je pouhých 18 mm a chybějící displej nahrazuje vestavěná NFC komunikace. Monitor RCMS410...
Svolávací akce Fluke - Kabely pro Fluke 17xx
19.06.2023
Vážení zákazníci, společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém týkající se plochých kabelů FLUKE‑17XX, napěťových měřicích kabelů, 3 fáze + N vyrobených od dubna 2021 do listopadu 2021 včetně...

Odborné články

MOTUS C14 mění hru motorových spouštěčů
16.09.2023
Optimální řešení řízení induktivních zátěží je otázkou téměř v každé instalaci, snad mimo ty bytové. Mohou to být různé aplikace – pohony pásových linek, ventilátory a ventilační systémy, kompresory ale...
MOTUS, OMUS a řada C14 – minulost, současnost a budoucnost elektronických spouštěčů a spínačů
01.08.2023
Se spínacími prvky pro rezistivní a induktivní zátěže se konstruktéři potýkají takřka denně. Čelí výzvě v podobě výběru vhodného spínacího prvku, který bude dimenzován pro požadovaný výkon spínaného zařízení....