Nabídka služeb

Předprodejní poradenský servis

Naši odborní pracovníci (produktoví manažéři) poskytují zákazníkům na základě telefonických nebo písemných dotazů (poptávek) informace charakteru:

  • specifikace technických dat a popř. aplikačních možností vybraného přístroje;
  • zpracování návrhu konstrukčního řešení rozváděčů na bázi stavebnicového konstrukčního systému;
  • doporučení měřicího přístroje popř.přístrojů pro požadovaná testování nebo měření;
  • zpracování návrhu na servisní, školní nebo jinou laboratoř pro zadaný účel.

Poradenské služby se neomezují jen na poptávkové řízení. Pověření odborní pracovníci ověřují každou došlou objednávku (přezkoumání smlouvy dle ČSN EN ISO 9001:2009) tak, aby zákazník neobjednal neúplné nebo nefunkční zařízení. Objednávka může být potvrzena jen v případě, že je řádně sestavena, v opačném případě je nutno nesrovnalosti se zákazníkem projednat a odstranit je.

Školení a odborné semináře

Každý zákazník naší firmy má nárok na bezplatné předvedení dodávaného přístroje nebo zařízení a základní zaškolení. Předvedení a zaškolení zákazníka se provádí při předávání přístroje u dodavatele, při prezentacích u zákazníků, v omezeném rozsahu i na výstavách a veletrzích. Předvedení a zaškolení doporučujeme všem zákazníkům při nákupu složitějších přístrojů, popř. přístrojů s aplikačním softwarem.

Specifickou formou předvedení složitějšího přístroje nebo skupiny přístrojů jsou odborné semináře, které pořádáme v naší učebně nebo dle domluvy i u zákazníka. Jedná se o ucelený přednáškový blok s praktickými ukázkami testování nebo měření určený pro 5 až 15 posluchačů.

Cejchovna měřících transformátorů

Z důvodů rozšíření služeb pro naše zákazníky a zkrácení termínů ověřování námi dodávaných transformátorů bylo vybudováno vlastní Autorizované metrologické středisko (AMS). Autorizaci udělil firmě „ÚNMZ“ a byla jí přidělena úřední značka KZ. Na základě této autorizace lze provádět i ověřování transformátorů jiných výrobců než MBS. Pro zlepšení služeb i pro slovenské zákazníky, popřípadě české výrobce dodávající své rozvaděče na Slovensko, byla tato autorizace schválena také Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnictvo Slovenskej republiky, čímž je možno dodávat ověřené transformátory i na Slovensko.

Všechny ověřené transformátory splňují požadavky TPM 2272-99.

Cena za ověření transformátoru do primárního proudu 2000 A včetně vystavení protokolu 190,- Kč bez DPH.

Záruční a pozáruční servis a kalibrace

Díky pečlivému výběru našich dodavatelů a zavedení systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, v rámci kterého provádíme vstupní a výstupní kontrolu nakupovaných produktů, se nám podařilo snížit počet záručních oprav pod 0,1 % z prodaného počtu produktů.

Přes tuto skutečnost je záručnímu a pozáručnímu servisu v naší firmě věnována mimořádná pozornost. U téměř 75 % sortimentu zajišťujeme záruční opravy výměnou vadného kusu a to nejpozději do 10 dnů od převzetí vadného výrobku. Opravy zbývající části našeho sortimentu dle charakteru výrobku a poruchy ve spolupráci se smluvními partnery. Všechny opravy jsou prováděny ve velmi krátkých termínech. Ve výjimečných případech, kdy nemůžeme zajistit opravu v dohodnutém termínu, zapůjčujeme zákazníkovi bezplatně stejný přístroj nebo přístroj s obdobnými funkcemi.

Dodávané měřicí přístroje jsou ověřovány a kontrolovány během procesu výroby u výrobce. U vybraných přístrojů je také součástí dodávky kalibrační protokol přímo od výrobce. Dle požadavku zákazníka zajistíme za úplatu kalibraci přístroje v autorizované kalibrační laboratoři.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace