isoPV1685P - Hlídač izolačního stavu s generátorem proudu

Hlídač izolačního stavu pro IT DC sítě fotovoltaických systémů do 1000 V

Hlídač izolačního stavu pro fotovoltaické systémy do 1000 V DC s integrovaným generátorem pulzů pro lokalizaci poruchy izolace. Sběrnice CAN.

Dostupnost: Na dotaz
Vybrat variantu (1)
ChatDotaz na produkt
PorovnáníPorovnat
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodní specialista zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti BENDER PRŮMYSL.

Varianty k produktu isoPV1685P - Hlídač izolačního stavu s generátorem proudu (1)

isoPV1685P-425 Hlídač izolačního stavu
Hlídač izolačního stavu
isoPV1685P-425
Un DC 0...1500V
Us DC 18...30V
R 200...1MOhm / 200...1MOhm
Sběrnice CAN, BMS
Generátor pro lokalizaci poruchy izolace
OBJ: B91065604
Záruka: 60 m.
Není skladem
Prověříme pro Vás
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání

Popis výrobku

 • Monitorování izolačního odporu v rozsáhlých fotovoltaických instalacích
 • Měření poruch izolace s nízkou hodnotou izolačního odporu
 • Samostatně nastavitelné hodnoty reakce Ran1 (Alarm 1, výstraha) a Ran2 (Alarm 2, hlavní alarm) v rozsahu 200 Ω…1 MΩ. Pro hodnoty reakce platí, že Ran1 ≥ Ran2.
 • Automatické přizpůsobení rozptylové kapacitě sítě do 2000 μF, volitelný rozsah rozptylové kapacity
 • Monitorování připojení s opačnou polaritou L+, L-
 • Vestavěný zdroj lokaličního proudu do 50 mA
 • Interní test přístroje s automatickou varovnou zprávou v případě závady
 • Dvě samostatně nastavitelná alarmová relé pro výstrahu a hlavní alarm
 • Rozhraní CAN pro výstup měřených hodnot, stavových hlášení a alarmů
 • Rozhraní RS-485 s protokolem BMS, například pro řízení vyhledávání poruch izolace
 • Paměťová karta MikroSD pro záznam měřených hodnot a alarmových zpráv

Rozšířené informace

Zařízení je určeno pro monitorování izolace velkých fotovoltaických sítí do 1500 V DC navržených jako IT sítě. Speciálně vyvinutá měřicí metoda je vhodná jak pro měření izolačních odporů při pomalých změnách napětí (MPP-Tracking), tak pro sítě s velkými solárními panely, kde vlivem metod pro potlačení rušení vznikají extrémně vysoké rozptylové kapacity proti zemi. Přístroj se automaticky přizpůsobí vysokým hodnotám rozptylové kapacity.

Zařízení generuje lokační proudové pulzy nezbytné k vyhledání poruchy izolace. To dovoluje najít poruchu izolace s použitím pevně instalované nebo mobilní vyhodnocovací jednotky.

Funkce

Monitorování izolačního odporu probíhá vysíláním měřicích pulzů superponovaných na fotovoltaickou síť do země přes integrovanou vazbu.

Pokud izolační odpor mezi IT sítí a zemí klesne pod přednastavenou hodnotu odezvy výstrahy Ran1, rozsvítí se pouze LED "Alarm 1" a alarmové relé K1 přepne. Když hodnota klesne i pod hodnotu odezvy Ran2, rozsvítí se i LED "Alarm 2" a alarmové relé K2 přepne.

Integrované vyhledávání poruch izolace se aktivuje externě přes rozhraní BMS. Při spuštění lokalizace poruch izolace indikuje LED "PGH ON" pulz lokalizačního proudu.

Všechny relevantní naměřené hodnoty a jejich stavová hlášení (Normální, Výstraha, Alarm) se pravidelně odesílají přes rozhraní CAN.

Mikro SD karta v integrovaném slotu slouží pro záznam dat a ukládání všech důležitých událostí.

Během provozu se ukládají následující měřené hodnoty, stavová hlášení a alarmy:

 • Izolační odpory a rozptylové kapacity
 • Napětí sítí, napětí vůči zemi, napájecí napětí
 • Teploty: generátor proudu PGH, připojení L+, L–
 • Porucha izolace
 • Porucha připojení
 • Vnitřní porucha zařízení

Každé následující zapnutí znamená vygenerování nového záznamového souboru. Pokud velikost aktuálního záznamového souboru překročí 10 MB během provozu, vygeneruje se nový soubor. Název souboru obsahuje čas a datum, kdy byl vytvořen. Maximální velikost překročí soubor typicky po přibližně 2 dnech. Proto může micro SD karta o velikosti 2 GB uchovat data pro přibližně 400 dní. Je-li maximální datový limit na kartě překročen, soubory se začnou přepisovat od nejstaršího.

Historie, která je taktéž kopírována na micro SD kartu, obsahuje všechna hlášení v souboru formátu csv.

Normy

Přístroj isoPV1685 odpovídá požadavkům:

 • DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
 • IEC 61557-8
 • IEC 61557-9
 • IEC 61326-2-4
 • IEC 30730-1
 • DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)
 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8

Technické údaje

Izolace
Jmenovité izolační napětí
(IEC 60664-1)
DC 1500 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí (IEC 60664-1) 8 kV
Stupeň znečištění 2
Napěťové rozsahy
Jmenovité napětí sítě Un DC 0...1500 V
Tolerance Un DC +6 %
Napájecí napětí Us (viz. také štítek přístroje) DC 18…30 V
Vlastní spotřeba ≤ 7 W
Měřicí obvod pro monitorování izolace
Měřicí napětí Um (špičková hodnota)
± 50 V
Měřicí proud Im (při RF = 0 Ω) ≤ 1,5 mA
Vnitřní DC odpor Ri ≥ 70 kΩ
Impedance Zi při 50 Hz ≥ 70 kΩ
Přípustné cizí DC napětí Ufg ≤ DC 1500 V
Přípustná hodnota rozptylové kapacity Ce ≤ 2000 μF (500 μF)*
Hodnoty reakce pro monitorování izolace
Hodnota reakce Ran1 (Alarm 1) 200 Ω...1 MΩ (10 kΩ)*
Hodnota reakce Ran2 (Alarm 2) 200 Ω...1 MΩ (1 kΩ)*
Horní limit měřicího rozsahu izolace při Cemax = 2000 μF 50 kΩ
Relativní nejistota v rozsahu (10 kΩ…1 MΩ) (podle IEC 61557-8) ± 15 %
Relativní nejistota v rozsahu (0,2 kΩ…< 1 kΩ) ± 200 Ω ± 15 %
Doba reakce tan viz graf v návodu k obsluze
Hystereze 25 %, +1 kΩ
Měřicí obvod pro vyhledávání poruch izolace (EDS)
Lokalizační proud IL DC ≤ 50 mA
Testovací cyklus/mezera 2/4 s
Zobrazení
LED pro alarmy a stavová hlášení 2 x zelená, 4 x žlutá
Vstupy
Digitální vstupy DigIn1/DigIn2
Vysoká úroveň 10...30 V
Nízká úroveň 0...0,5 V
Sériová rozhraní
BMS
Rozhraní/protokol RS-485/BMS
Připojení svorky A/B
Délka kabelu ≤ 1200 m
Stíněný kabel 2 vodiče, ≥ 0,8 mm², J-Y(St)Y2x0,8, stínění připojeno k zemi na jednom konci
Stínění svorka S
Zakončovací odpor, interní DIP přepínač (zakončuje RS-485) 120 Ω (0,5 W)
Adresa zařízení, BMS sběrnice 2...33(2)*
CAN
Protokol podle specifikace SMA/Bender V2.5
Formát rámce CAN 2.0A 11 bitový identifikátor
Přenosová rychlost 500 kBit/s
Připojení pomocí 2 x RJ45 podle CiA-303-1, připojeno paralelně Pin 1: CAN-H
Pin 2: CAN-L
Pin 3, 7: CAN-GND
CAN identifikátor nastaven podle specifikace výše
Délka kabelu ≤ 130 m
Stíněný kabel CAT 5, stíněný, s konektorem RJ45
Zakončovací odpor, přepínatelný (zakončuje CAN) 120 Ω (0,5 W)
Potenciál zásuvky funkční zemní potenciál
Spínací prvky
Spínací prvky 3 přepínací kontakty: K1 (Alarm 1 - Výstraha), K2 (Alarm 2 - hlavní alarm), K3 (chyba přístroje)
Pracovní režim K1, K2 N/C režim*, N/O režim
Pracovní režim K3 N/C režim, nelze měnit
Spínací parametry podle IEC 60947-5-1
Kategorie užití AC-13 AC-14 DC-12 DC-12 DC-12
Jmenovité spínací napětí 230 V 230 V 24 V 110 V 220 V
Jmenovitý spínací proud 5 A 3 A 1 A 0,2 A 0,1 A
Minimální zátěž kontaktu 1 mA při AC/DC ≥ 10 V
Pracovní prostředí, EMC
EMC Podle IEC 61326-2-4 Ed. 1.0
Teplota okolí:
- při provozu -40…+70 °C
- při transportu -40…+80 °C
- při dlouhodobém skladování -25…+80 °C
Klimatická třída podle IEC 60721:
Bez slunečního záření, deště, vody, námrazy. Dočasná kondenzace vlkosti je možná.
Statické použití (IEC 60721-3-3) 3K23
Přeprava (IEC 60721-3-2) 2K11
Dlouhodobé skladování (IEC 60721-3-1) 1K22
Klasifikace mechanické odolnosti podle IEC 60721:
Statické použití (IEC 60721-3-3) 3M11
Přeprava (IEC 60721-3-2) 2M4
Dlouhodobé skladování (IEC 60721-3-1) 1M12
Relativní vlhkost 10...100 %
Atmosférický tlak 700...1060 hPa (maximální výška 4000 m.n.m)
Parametry připojení (kromě připojení k monitorované síti)
Typ připojení zásuvné pružinové svorkovnice B7
Jednoduchý vodič / splétané lanko 0,2…2,5 mm² / 0,2…2,5 mm²
Splétané lanko s dutinkou, bez / s izolací 0,25…2,5 mm
Velikost vodiče (AWG) 24...12
Parametry připojení k monitorované síti
Typ připojení zásuvné pružinové svorkovnice B7
Jednoduchý vodič / splétané lanko 0,2...10 mm2 / 0,2...6 mm2
Splétané lanko s dutinkou, bez / s izolací 0,25...6 mm2 / 0,25...4 mm2
Velikost vodiče (AWG) 24...8
Délka odizolování vodiče 15 mm
Síla pro otevření 90...120 N
Všeobecná data
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž vertikálně, svorky pro připojení k monitorované síti nahoře
PCB uchycení šroub s půlkulatou hlavou DIN7985TX
Utahovací moment 4,5 Nm
Stupeň krytí, vnitřní komponenty IP30
Stupeň krytí, svorky IP30
Hmotnost ≤ 1300 g

()* Tovární nastavení

Rozměry isoPV1685

Soubory ke stažení

Katalogový list
Katalogový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
EPLAN - isoPV1685
(ZIP, 2.1 MB)
Zobrazit ikonaDownload ikona

Mohlo by vás zajímat

Události

Odborné školení - Náhradní napájení ve zdravotnických zařízeních - Praha
15.05.2024
Odborné školení pořádané ve spolupráci s firmami Eaton Elektrotechnika s.r.o., GHV Trading, spol. s r. o. a Zeppelin CZ s.r.o. Odborné školení je zaměřené na poskytnutí komplexních informací a postupů...

Mimořádné akce

Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX do 30.8.2024
01.03.2024 - 30.08.2024
* Analyzátory kvality sítě C.A 8345, C.A 8336, C.A 8331 a záznamníky kvality sítě  PEL 103 a PEL 104 - za výhodnou cenu a s bohatým příslušenstvím zdarma* Testery izolace 5000 V C.A 6505 a C.A 6547 - prakticky...
Kupte si Fluke ... Získáte druhý ZDARMA
01.03.2024 - 31.08.2024
Více bezpečí, více výhod, více Fluke. Na kvalitním vybavení nešetřete. Je čas investovat do přístrojů, které odolají i nejnáročnějším pracovním podmínkám. Měřicí přístroje Fluke jsou sestrojeny s odolností...

Novinky

Testery elektrických částí strojních zařízení C.A 6161 a C.A 6163
13.03.2024
Tester elektrických částí strojních zařízení, rozváděčů, nářadí, spotřebičů dle norem ČSN EN 60204-1, ČSN EN 61439-1, ČSN EN 60335-1, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60974-4, ČSN EN 50699, ČSN EN...
Čtyřkanálové monitory reziduálních proudů Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Společnost Bender představuje čtyřkanálový monitor reziduálních proudů revoluční konstrukce RCMS410: šířka přístroje je pouhých 18 mm a chybějící displej nahrazuje vestavěná NFC komunikace. Monitor RCMS410...

Odborné články

Přehled termokamer
01.12.2023
Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku parametrů vybraných termokamer Hikmicro a Fluke.
Zjednodušte a zrychlete automatizační projekty použitím platformy STEGO CONNECT
01.12.2023
Inovativní systém, který vám usnadní digitalizaci v rámci průmyslových procesů a poskytne snadný přístup k datům a automatizaci dané aplikace. Zní to skvěle, co říkáte? Realita systému STEGO Connect je...