UMC710D4-E1 - Přepínací modul třífázového napájení

Kompletní systém pro čtyřpólové přepínání dvou napájecích zdrojů

Kompletní kontrolní a přepínací modul pro třífázové popř. jednofázové napájení zdravotnických prostor a monitorování izolačního stavu pro jednu izolavnou síť.
Dostupnost: Na dotaz
Vybrat variantu (2)
ChatDotaz na produkt
PorovnáníPorovnat
Vladimír Frič
Vladimír Frič
Technicko-obchodní specialista zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti BENDER MEDICS.

Varianty k produktu UMC710D4-E1 - Přepínací modul třífázového napájení (2)

UMC710D4-29-E1 Přepínací a monitorovací modul
Přepínací a monitorovací modul
UMC710D4-29-E1
OBJ: B92057073
Záruka: 24 m.
Není skladem
Prověříme pro Vás
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
UMC710D4-42-E1 Přepínací a monitorovací modul
Přepínací a monitorovací modul
UMC710D4-42-E1
OBJ: B92057074
Záruka: 24 m.
Není skladem
Prověříme pro Vás
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání

Popis výrobku

 • Verze E1 s monitorování IT sítě - izolační odpor, zatížení, teplota transformátoru a 9 dalších parametrů
 • Jmenovitý proud In dle kategorie užití AC-3 až 95 A
 • Verze s In 29...42 A (DIN-VDE 0100-710) pro použití v rozvaděčích pro Skupinu 2
 • Nastavitelný přepínací čas t ≤ 0,5...20 s
 • Monitorování připojení
 • Pružinové svorkovnice (bez-šroubové neboli přítlačné svorkovnice)
 • Interní funkční zkouška
 • Sběrnicový systém pro jednoduchou instalaci
 • Nastavení parametrů v menu LC displeje
 • Napájecí zdroj pro 3 kusy panelů Mk2430 nebo CP907
 • Bez-halogenové kabely

Rozšířené informace

Popis a použití

Moduly UMC710D4 jsou určeny pro přepínání mezi dvěma zdroji (MDO/DO respektive DO/VDO) řada těchto modulů je dostupná pro proudy 630 A. Pro vyšší produkty lze použít řídicí jednotku USC710D4 s externími výkonovými prvky. Zobrazení stavových a alrmových hlášení je zajištěno pomocí signalizačních a testovacích panelů připojených na dvoudrátové sběrnici BMS.

Verze E1 s vestavěným monitorováním IT sítě

Verze UMC710D4-E1 je současně vybavena monitorování ZIS pro napájení zdravotnických prostor z jednofázového oddělovacího transformátoru ES710.

Zvýšená elektrická bezpečnost

Kontinuální monitorování ovládání přístrojů a automatických procesů (cívky řídicích kontaktů) a monitorování základních připojení jako jsou:

 • Proudové transformátory
 • Teplotní senzory
 • Monitorování zkratu na výstupu přepínacího modulu a předdefinované přepínací funkce

Funkce

V bezporuchovém stavu je zapnutý základní přívod (přívod 1). Pokud napětí klesne v jedné nebo více fázích pod nastavenou hodnotu, přepne modul automaticky na záložní přívod. Přepínací čas lze nastavit individuálně. Pro zajištění připravenosti je neustále monitorován také přívod 2 a také výstup přepínacího modulu. Po obnovení napětí na základním přívodu dojde automaticky k přepnutí na tento přívod. Protože přepínací moduly umožňují individuálně nastavit přepínací časy a dobu zpoždění, je možné koordinovat přepínání několika modulů tak, aby byla redukována spínací energie. Přepínací funkci je možné ověřit pomocí testovacího tlačítka na čelním panelu.

Popis monitorovací funkce IT sítě

Ve zdravotnických prostorech skupiny 2 musí být bezpečnost a pracovní připravenost garantována i v případě poruchy izolace nebo přechodném přetížení. Proto je použit pro napájení těchto prostor IT systém s monitorováním izolačního odporu, zatížení a teploty ochranného oddělovacího transformátoru.Hlídač izolačního stavu s měřicí metodou AMP umožňuje monitorovat také obvody obsahující DC komponenty. Pokud izolační odpor klesne pod nastavenou mez nebo zatížení či teplota transformátoru překročí prahovou hodnotu, hlídač izolačního stavu vyhlásá alarm, zobrazí alarmové hlášení na LC displeji a informaci přenese po sběrnici BMS na příslušný signalizační panel. Současně přepne výstupní alarmový kontakt.Trvalé monitorování připojovacích vodičů pro měření izolace zatížení a teploty zajišťuje vysoký stupeň funkčnosti celého systému. V případě poruchy je okamžitě zajištěna informovanost personálu.Testovací tlačítko může být použito pro simulování poruchy a tím kontrole přepínacího modulu.

Normy

 • ČSN 33 2140
 • TNI 33 2140
 • DIN VDE 0100-710
 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8
 • IEC 60364-7-710
 • IEC 61557-8

Umístění prvků UMC710D4-29...42-E1

Umístění prvků UMC710D4-29...42-E1
 1. Pole svorkovnice X1
 2. Pole svorkovnice X2
 3. Měřicí transformátor proudu T3 pro monitorování neutrálního vodiče
 4. Pojistky
 5. Měřicí transformátor proudu T2 pro měření zatížení sekundární části oddělovacího transformátoru
 6. Stykač K1 pro přívod 1 s blokovacím modulem K6
 7. Stykač K2 pro přívod 2 s blokovacím modulem K7
 8. Přístroj pro monitorování napětí SUD487
 9. R1, R2 odpor 30kΩ, 2W, pro monitorování otevřeného obvodu
 10. Hlídač izolačního stavu 107TD47 s monitorováním zatížení a teploty
 11. Řídicí a signalizační přístroj PRC487
 12. Napájecí zdroj AN450 pro napájení až tří signalizačních panelů MK2430, CP907

Rozměry a hmotnost

Typ Rozměry řídící části
polí/řad
(š/v/h) [mm]
Rozměry napájecí části
polí/řad
(š/v/h) [mm]
Doporučená hloubka
rozváděče [mm]
Váha [kg]
UMC710D4-29-E1 2/4* (500/600/220) -- 300 18
UMC710D4-42-E1 2/4* (500/600/220) -- 300 19

Technické údaje

Izolace dle IEC 60664-1
Jmenovité izolační napětí AC 400 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 2,5 kV
Přepínací prvky/výkonové obvody
Přepínací prvky do 42 A stykače s mechanickou blokací (S)
Jmenovité napětí sítě Ue 3(N)AC 400/230 V
Rozsah pracovního napětí Ue 0,85...1,15 x Ue
Jmenovitý kmitočet 50...60 Hz
Jmenovitý proud viz tabulka níže
Pojistky viz tabulka níže
Kategorie užití AC-3
Nastavitelný přepínací čas ≤ 5...20 s
Parametry napájení
Jmenovité napětí sítě Us AC 230 V
Rozsah pracovního napětí Us 0,85...1,15 x Us
Jmenovitý kmitočet 50...60 Hz
Vlastní spotřeba viz tabulka níže
Řídicí a signalizační panel PRC487
Zobrazení podsvětlený LC displej, 2×16 znaků, 3,5 mm
Řídicí výstupy ≤ 5 V DC
Monitorování napětí
Nastavitelná prahová hodnota podpětí 0,7...0,9 x Ue
Prahová hodnota přepětí 1,15 x Ue
Vybavovací doba tan 50...250 ms
Nastavitelné zpoždění toff (krok 50 ms) 0...9950 ms
Nastavitelné zpoždění ton (krok 1 s) 0...249 s
Nastavitelná prodleva (krok 50 ms) 0...9950 ms
Hlídač izolačního stavu A-ISOMETR® 107TD47
Zobrazení podsvětlený LC displej, 2×16 znaků, 3,5 mm
Testovací tlačítko interní/externí
Monitorování izolačního odporu
Měřicí napětí Um ±12 V
Měřicí proud Im (při RF=0 Ω) ≤ 200 µA
Interní DC odpor Ri ≥ 62 kΩ
Interní impedance Zi při 50 Hz ≥ 60 kΩ
Přípustné externí stejnosměrné napětí Ufg ≤ DC 300 V
Svodová kapacita sítě Ce ≤ 20 µF
Monitorováni proudu
Hodnota reakce 5...50 A
Hystereze 4 %
Vliv teploty < 0,15 % / °C
Monitorováni teploty
Hodnota reakce 4 kΩ
Hodnota uvolněni 1,6 kΩ
PTC rezistory dle DIN 44081 max. 6 v sérii
Spínací obvody
Spínací prvky (PRC487) 1 x relé s 1 přepínacím kontaktem
Pracovní režim N/C
Spínací prvky (107TD47) 1 x relé s 1 přepínacím kontaktem
Pracovní režim N/C nebo N/O
Komunikační rozhraní
Rozhraní/protokol RS485/BMS
Přenosová rychlost 9,6 kbit/s
Délka kabelu ≤ 1200 m
Doporučený typ kabelu J-Y(St)Y 2×2×0,8, stíněný, jedna strana připojena k PE
Zakončovací odpor 120 Ω (0,25 W)
Rozsah adres 2...90
Tovární nastavení adres PRC487: 4
107TD47: 3
Všeobecná data
Typ připojení pružinové svorky
Pracovní teplota okolí -10...55 °C
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž vertikální
Stupeň krytí, vnitřní součásti
(DIN EN 60529)
IP 30
Stupeň krytí, svorky
(DIN EN 60529)
IP 20
Samozhášivost UL94V-0
Montáž, hmotnost, rozměry viz rozměry a hmotnost
Typ Použitý
spínací
prvek
Max. pracovní
proud (AC-3)
Max. přípustný
proud dle
DIN VDE 0100-710
Max.
přípustná
pojistka
Max.
spotřeba
UMC710D4-29-E1 S 65 A 29 A 80 A gL/gG 44 W
UMC710D4-42-E1 S 95 A 42 A 100 A gL/gG 44 W
S - stykač s mechanickou blokací
Další typy na dotaz

Soubory ke stažení

Katalogový list
Katalogový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
Zobrazit ikonaDownload ikona

Související produkty

MK 2430 - Univerzální kontrolní a signalizační panel
Varianty: 4
MK2430
Univerzální kontrolní a signalizační panel pro optickou a akustickou signalizaci chybových hlášení EDS, RCMS a MEDICS systémů firmy BENDER.
Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
CP9xx - Řada dotykových kontrolních a signalizačních panelů
Varianty: 5
CP900
Multifunkční dotykový panel a převodník řady CP900 slučuje celou řadu komunikačních rozhraní do jednoho přístroje a je určen zejména pro monitoring stavu důležitých rozvodů a technologií ve zdravotnických prostorech, a to včetně vizualizace a signalizace alarmů.
Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER dle ČSN 33 2000-7-710 a STN 33 2000-7-710

Mohlo by vás zajímat

Mimořádné akce

Akční nabídka měřicích přístrojů FLUKE
01.03.2023
* Zkoušečky FLUKE T150/VDE, T130/VDE, T110/VDE - za výhodnou cenu* Revizní přístroje instalací FLUKE 1664FC - různé sety s příslušenstvím nebo sofwarem zdarmaAkce platí do vyprodání zásob.
Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX
01.03.2023
* Analyzátory a záznamníky sítě C.A 8345, C.A 8336, C.A 8331 a PEL 103 - za výhodnou cenu a s bohatým příslušenstvím zdarma* Testery izolace 5000 V C.A 6505 a C.A 6547 - prakticky za POLOVINU. Ušetříte...

Novinky

Populární moduly termokamery HIKMICRO řady MINI v novém kabátě
26.05.2023
Populární moduly termokamer pro mobilní telefony HIKMICRO série MINI se dočkaly výrazné modernizace. Nové modely MINI2 a MINI2PLUS jsou nyní vybaveny čipem s pro tuto kategorii nepřekonatelným rozlišením...
Nové termokamery HIKMICRO řady M
22.05.2023
Ruční termokamery HIKMICRO série M jsou navrženy pro profesionální kontroly teplot v průmyslových prostředích. Modely HIKMICRO M11 a M11W jsou vybaveny infračerveným detektorem s rozlišením 192 × 144 a...

Odborné články

Moderní přípojnicové systémy: jak zefektivnit svou elektroinstalaci a ušetřit náklady
02.05.2023
Použití správných přípojnicových systémů může být pro každého elektroinženýra klíčové při návrhu a stavbě rozváděčů. Tato drobná, avšak klíčová součást může mít zásadní vliv na kvalitu výsledného produktu...
Analyzátory sítě pro bezdrátovou komunikaci
23.03.2023
Minimalizovat kabeláž je užitečné zejména při monitorování zátěží umístěných v izolovaných a odlehlých místech. I pro tyto aplikace máme, u nás v GHV, řadu možností, jak Vám můžeme pomoci ušetřit čas a...