GHV Trading | měřicí technika a komponenty pro rozváděče

107TD47 - Hlídač izolačního stavu

Kompaktní přístroj pro monitorování izolačního stavu jedno a třífázových IT sítí s napětím do 230 V

Kompaktní přístroj na monitorování izolačního stavu jedno a třifázových IT sítí s napětím do 230 V.

107TD47 - Hlídač izolačního stavu pro zdravotnické prostory
Ing. Roman Smékal
Tel.: +420 724 767 763
Vladimír Frič
Tel.: +420 725 018 162

Dotaz na výrobek 107TD47

Please, enter data
Objednací čísloNázev / popisCena bez DPHCena s DPHObjednat
B92016003107TD47
Hlídač izolačního stavu
ks
Un AC 230V, 50/60Hz
Us AC 230V, 50/60Hz
R 50k...500kOhm
Monitorování zatěžovacího proudu, teploty transformátoru, sběrnice BMS
Volitelné příslušenství
B942709STW2
Transformátor proudu
ks
Měřicí proudový transformátor k přístrojům 107TD47, IR427, isoMED427 a ATICS
B92016001LSD470
Třífázový adaptér pro 107TD47
ks
 • Izolační odpor 50...500 kΩ
 • Zatěžovací proud 5...50 A
 • Teplota transformátoru
 • AMP měřicí princip, který zajišťuje bezpečné monitorování izolačního odporu v souladu s IEC 60364-7-710:2002-11, IEC 61557-8:2007-01, DIN VDE 0100-710:2002-11 a ČSN 332140 a TNI 332140 a ČSN EN 61557-8
 • Hlídač je určen také pro obvody obsahující DC komponenty
 • Zvýšení bezpečnosti z důvodu kontinuálního monitorování připojení sítě a PE, proudového transformátoru a termočlánku
 • Jednoduché nastavení a signalizace pomocí textového menu na LC displeji
 • Komunikace se signalizačními a testovacími panely, jako jsou např. MK2007 a MK2430, MK800 a TM800 po dvoudrátové sběrnici RS485

Související produkty

MK2430 - Univerzální kontrolní a signalizační panel

MK 2430 - Univerzální kontrolní a signalizační panelCena na dotaz

Univerzální kontrolní a signalizační panel pro optickou a akustickou signalizaci chybových hlášení EDS, RCMS a MEDICS systémů firmy BENDER.

MK800 - Signalizační a testovací panel

MK 800 - Signalizační a testovací panelCena na dotaz

Univerzální kontrolní a signalizační panel MK 800 je určen pro zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER.

TM centrální řídící a signalizační panely

TM Panel - Řídící a signalizační panelCena na dotaz

Řídící a signalizační panely TM lze využít pro alarmové a ovládací funkce, požární poplachové hlášení, signalizaci stavu zařízení na podlaží a mnoho dalších.

AN450 - Napájecí transformátor

AN 450 - Napájecí transformátorCena na dotaz

Napájecí transformátor AN450 je určen pro napájení přístrojů firmy BENDER napětím 20 V AC.

AN410 - Napájecí transformátor

AN 410 - Napájecí transformátorCena na dotaz

Napájecí transformátor AN410 je určen pro napájení přístrojů firmy BENDER napětím 24 V DC.

LSD470 - Třífázový adaptér

LSD 470 - Měřicí třífázový adaptérCena na dotaz

Měřicí třífázový adaptér určený k měření fázových proudů v třífázových sítích.

STW2 - Měřicí transformátor

STW2 - Měřicí transformátorCena na dotaz

Měřicí transformátor proudu určený pro měření zatížení oddělovacích transformátorů.

EDS151 - Přístroj pro vyhodnocování poruch izolace nejen ve zdravotnictví

EDS 151/150 - Přístroj pro vyhodnocování poruchCena na dotaz

Vícekanálový přístroj pro vyhodnocování poruch izolace v zdravotnických instalacích s integrovanými měřicími transformátory.

ES710 - Jednofázové ochranné oddělovací transformátory

ES710 - Jednofázové ochranné oddělovací transformátoryCena na dotaz

Jednofázové ochranné oddělovací transformátory pro napájení zdravotnických prostor s primárním napětím 230 V.

ES710/...-1 - Jednofázové ochranné oddělovací transformátory

ES710 - Jednofázové ochranné oddělovací transformátoryCena na dotaz

Jednofázové ochranné oddělovací transformátory pro napájení zdravotnických prostor s primárním napětím 400 V.

ES710/...-2 - Jednofázové ochranné oddělovací transformátory

ES710 - Jednofázové ochranné oddělovací transformátoryCena na dotaz

Jednofázové ochranné oddělovací transformátory pro napájení zdravotnických prostor se sníženou hodnotou náběhového proudu IE < 8 × In.

DS0107 - Třífázové ochranné oddělovací transformátory

DS0107 - Třífázový ochranný oddělovací transformátorCena na dotaz

Třífázové ochranné oddělovací transformátory pro napájení zdravotnických prostor.

Popis a použití

Přístroj A-ISOMETER® 107TD47 je sdružené zařízení určené k monitorování izolačního odporu v neuzemněných sítích (IT sítích) určených pro napájení zdravotnických prostor v souladu s IEC 60364-7-710:2001 a DIN VDE 0107:1994-10.

 • monitorování izolačního stavu střídavých IT sítí a galvanicky připojených stejnosměrných obvodů
 • monitorování zatěžovacího proudu oddělovacích transformátorů IT sítí do 50 A (s proudovým transformátorem STW2)
 • monitorování teploty vinutí transformátoru IT sítí
 • komunikace s ostatními přístroji po dvoudrátové sběrnici pomocí rozhraní RS485 s protokolem BMS

Funkce

Monitorování izolace: monitoruje izolační odpor v jednofázových nebo třífázových střídavých IT sítích, které mohou též obsahovat stejnosměrné komponenty. Měřicí signál přístroje se automaticky přizpůsobuje svodové kapacitě obvodu (max. 5 µF). Monitorování zátěže: prostřednictvím proudového transformátoru STW2 přístroj sleduje zatížení oddělovacího transformátoru v procentech. Ve spojení s třífázovým adaptérem LSD470 je možné monitorovat také třífázové sítě. Monitorování teploty: použitím termočlánků PTC umístěných ve vinutí oddělovacích transformátorů monitoruje teplotu oddělovacího transformátoru Monitorování připojení: přístroj kontroluje připojení k měřené síti, zemní přívod, přívod a zkrat měřicího transformátoru STW2, vlastní závadu přístroje. Vyhodnocení: pokud jedna z měřených hodnot překročí nastavenou prahovou hodnotu, přístroj signalizuje alarmové hlášení. Rozsvítí se ALARM LED, přepne alarmové relé a zobrazí se hlášení na LC displeji. Toto hlášení se přenese po dvoudrátové sběrnici RS485 (s BMS protokolem) na další přístroje firmy BENDER, jako jsou signalizační a testovací panely. Převodník signálu: prostřednictvím pomocných kontaktů nebo digitálních vstupů umožňuje převést alarmové hlášení z jiného hlídače izolace pro operační lampu, nebo jiného zařízení jako UPS do BMS sběrnice a zobrazit toto hlášení na další přístroje firmy BENDER, jako jsou signalizační a testovací panely.

Normy

 • ČSN 332140
 • TNI 332140
 • STN 332140
 • DIN EN 61557-8 (VDE 0413 část 8)
 • IEC 61557-8
 • EN 61557-8
 • DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 část 710)
 • ÖVE-EN7
 • ASTM F 1207
 • IEC 60364-7-710

Technické údaje

Izolace dle IEC 60664-1
Jmenovité izolační napětí AC 250 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 4 kV
Parametry napájení
Jmenovité pracovní napětí Us viz údaje pro objednávku
Rozsah pracovního napětí 0,85...1,15 Us
Vlastní spotřeba 3 VA
Monitorování izolace
Monitorována síť Un viz údaje pro objednávku
Hodnota reakce Ran 50...500 kΩ
Měřicí rozsah 10...5000 kΩ
Přesnost 0...10 %
Doba odezvy tan při RF=0,5×Ran a Ce=1 µF 3 s
Hystereze 25 %
Měřicí napětí Um ≤ 12 V
Měřicí proud Im (při RF=0 Ω) ≤ 50 μA
Vnitřní DC odpor Ri ≥ 240 kΩ
Vnitřní impedance Zi při 50 Hz ≥ 200 kΩ
Přípustné externí stejnosměrné napětí Ufg ≤ DC 375 V
Svodová kapacita Ce ≤ 5 μF
Monitorováni proudu:
Hodnota reakce 5...50 A
Hystereze 4 %
Vliv teploty < 0,15 % / °C
Monitorováni teploty
Hodnota reakce 4 kΩ
Hodnota uvolněni 1,6 kΩ
PTC termistory dle DIN 44081 max. 6 v sérii
Zobrazení, paměť
Zobrazení Podsvětlený LC displej 2×16 znaků (3,5 mm)
Vstupy/výstupy
Tlačítko TEST N/O kontakt
Hlášení z hlídače izolace op. lampy N/C kontakt
Rozhraní
Protokol BMS/RS485
Max. délka kabelů 1200 m
Doporučený typ kabelů J(Y)STY 2×0,8, stíněný, jedna strana připojena k PE
Zakončovací odpor 120 Ω (0,25 W)
Rozsah adres 2...90
Spínací prvky
Spínací relé 1 přepínací kontakt
Pracovní režim N/C nebo N/O (od výrobce nastaveno N/O)
Všeobecná data
Typ připojení vodičů šroubové připojení
Pracovní teplota okolí -10...55 °C
Skladovací teplota -40...70 °C
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž v jakékoli pozici
Stupeň krytí, vnitřní součásti
(DIN EN 60529)
IP30
Stupeň krytí, vnitřní součásti
(DIN EN 60529)
IP20
Materiál pouzdra polykarbonát
Samozhášitelnost UL94V-0
Rychlá montáž na DIN lištu dle IEC 60715
Hmotnost 400 g
Pouzdro X470

Rozměry pouzdra X470

Rozměry pozdra X470