isoMED427P - Hlídač izolačního stavu ve zdravotnictví

Hlídač izolačního stavu pro IT sítě ve zdravotnictví v souladu s požadavky norem ČSN 33 2000-7-710, ČSN 33 2140, TNI 33 2140 a ČSN EN 61 557-8.

Hlídač izolačního stavu pro jednofázové střídavé IT sítě do 230 V určený pro monitorování lékařských a zdravotnických prostor s integrovaným monitorováním zatížení a teploty oddělovacích transformátorů a generátorem proudu pro lokalizaci poruchy.

Dostupnost: Skladem v GHV
Vybrat variantu (2)
ChatDotaz na produkt
PorovnáníPorovnat
Vladimír Frič
Vladimír Frič
Technicko-obchodní specialista zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti BENDER MEDICS.

Varianty k produktu isoMED427P - Hlídač izolačního stavu ve zdravotnictví (2)

isoMED427 - Hlídač izolačního stavu pro zdravotnické prostory
Hlídač izolačního stavu
isoMED427-2
Un AC 230V, 50/60Hz
Us AC 230V, 50/60Hz
R 50k...500kOhm
typ AC/DC MED
Monitorování zatěžovacího proudu, teploty transformátoru, sběrnice BMS
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B72075306
Záruka: 60 m.
Skladem v GHV
skladem >10 ks
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
isoMED427P-2 Hlídač izolačního stavu
Hlídač izolačního stavu
isoMED427P-2
Un AC 230V, 50/60Hz
Us AC 230V, 50/60Hz
R 50k...500kOhm
typ AC/DC MED
Monitorování zatěžovacího proudu, teploty transformátoru, sběrnice BMS,
s generátorem proudových pulzů pro lokalizaci poruch
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B72075301
Záruka: 60 m.
Skladem v GHV
skladem >10 ks
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání

Volitelné příslušenství k isoMED427P - Hlídač izolačního stavu ve zdravotnictví

STW2 Transformátor proudu
Transformátor proudu
STW2
Měřicí proudový transformátor k přístrojům 107TD47, IR427, isoMED427 a ATICS
Zjistit více
OBJ: B942709
Záruka: 60 m.
Skladem v GHV
skladem >10 ks
1 980 Kč/ks
2 395,80 Kč s DPH
Porovnání
+-
Košík
Příslušenství - Příchytka pro šroubovou montáž
Příchytka pro montáž (XM420/421/460/490)
Montážní příchytka pro XM420
OBJ: B98060008
Záruka: 24 m.
Skladem v GHV
skladem 2 ks
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
XM420 - Montážní rám
Montážní rám pro instalaci do panelu
XM420
OBJ: B990994
Záruka: 24 m.
Skladem v GHV
skladem 2 ks
1 610 Kč/ks
1 948,10 Kč s DPH
Porovnání
+-
Košík
OBJ: B98300006
Záruka: 24 m.
Skladem v GHV
skladem >50 ks
Na dotaz
Poptejte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Nastavení a ověření přístrojů BENDER
Nastaveni - isoMED427-2
OBJ: S72075306
Záruka: 24 m.
Dostupné
do několika dnů
481 Kč/ks
582,01 Kč s DPH
Porovnání
+-
Košík
GHV - velké G
Nastavení a ověření přístrojů BENDER
Nastaveni - isoMED427P-2
OBJ: S72075301
Záruka: 24 m.
Dostupné
do několika dnů
617 Kč/ks
746,57 Kč s DPH
Porovnání
+-
Košík

Popis výrobku

 • Nastavitelná hodnota reakce
  pro monitorování izolace 50…500 kΩ
 • Vestavěný generátor testovacího proudu pro lokalizaci poruchy
  (pomocí systému EDS)
 • Monitorování zatížení a teploty ochranných oddělovacích transformátorů
 • Nastavitelná hodnota reakce zatěžovacího proudu
 • Monitorování teploty pomocí PTC termistorů nebo bimetalových termočlánků
 • Vlastní test zařízení se signalizací ALARM
 • Monitorováni připojení PE vodiče
 • Rozhraní RS485 s protokolem BMS
 • Interní/externí testovací tlačítko
 • LED: Zapnuto, ALARM 1, ALARM 2
 • Oddělené ALARM relé s jedním přepínacím kontaktem
 • Nastavitelný režim N/O nebo N/C
 • Multifunkční LC displej
 • Pouzdro 2modulární (šíře 36 mm)

Rozšířené informace

Popis a použití

Hlídač izolace ISOMETER® isoMED427P je sdružené zařízení určené k monitorování izolačního odporu v neuzemněných střídavých sítích (AC-IT síť také s galvanicky připojenými DC spotřebiči) určených pro napájení zdravotnických prostor. Navíc přístroj monitoruje také zatěžovací proud a teplotu ochranných oddělovacích transformátorů. Zařízení je vybaveno vestavěným generátorem testovacího proudu pro lokalizaci poruchy EDS. V kombinaci s vhodnou vyhodnocovací jednotkou EDS (např. EDS151) a vhodných typů měřicích transformátorů lze isoMED427P nastavit i pro vyhledávání poruch izolace a lokalizovat místo závady.

Funkce

Monitorování izolačního odporu využívá AMP měřicí princip, který detekuje také DC poruchy sítě. Když hodnota izolačního odporu sítě klesne pod nastavenou hodnotu, sepne relé „K1“ a rozsvítí se LED o hlášení poruchy "AL1". Po opětovném nárůstu hodnoty izolačního odporu (nastavená hodnota odezvy plus hodnota hystereze), přepne relé „K1“ do své původní polohy a hlášení o poruše LED "AL1" se vypne.
Pokud je systém monitorování izolace doplněn o lokalizační jednotku EDS spolu s vhodnými typy měřicích transformátorů (EDS151 s 6 ks vestavěných měřicích transformátorů), lze poruchu izolace nejen detekovat ale také lokalizovat. Proces lokalizace je spuštěn automaticky po zjištění poruchy izolace (lze spustit i manuálně). Hlídač izolace isoMED427P generuje testovací proud, kterého amplituda je daná napětím monitorované sítě a hodnotou izolační poruchy. V případě přímého zemního spojení je testovací proud omezen na hodnotu 1 mA. Testovací proud protéká postupně z hlídače izolace isoMED427P přes živé části sítě až do místa poruchy. Z místa poruchy se testovací proud uzavírá přes ochranný vodič PE do hlídače izolace isoMED427P. Testovací proud je detekován měřicími transformátory proudů a vyhodnocován lokalizační jednotkou EDS. Pokud rozdíl proudů měřicím transformátorem nabude nenulové hodnoty a překročí nastavenou prahovou hodnotu, rozsvítí se příslušná LED na lokalizační jednotce. Táto informace je přes sběrnici BMS přenášena i na signalizační panely. Při nastavení lze pro jednotlivé měřicí kanály přesně přiradit jednotlivé vývody monitorované IT sítě spolu s textovou poznámkou v českém jazyce (např.: porucha izolace ZIS-VDO-1, rozvaděč RU1, vývod FU14). Všechny informace lze pomocí sběrnice centralizovat a zobrazit např. na velín, sesternu, operační sál a tím urychlit celý proces odstranění poruchy.
Prostřednictvím proudového transformátoru STW2 přístroj sleduje zatížení ochranného oddělovacího transformátoru. V případě poruchy se rozsvítí hlášení o poruše LED "AL2".
Použitím bimetalových termočlánků nebo termistorů PTC dle normy DIN 44081 umístěných ve vinutí oddělovacích transformátorů BENDER monitoruje teplotu ochranného oddělovacího transformátoru. V případě poruchy se rozsvítí hlášení o poruše LED "AL2".

Normy

 • ČSN 33 2000-7-710
 • STN 33 2000-7-710
 • ČSN 33 2140
 • TNI 33 2140
 • STN 33 2140
 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61 557-8
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8

Rozměry pouzdra XM420

Rozměry pozdra XM420

Technické údaje

Parametry

Rozsah pracovních teplot-25 °C … 55 °C
Aplikacezdravotnictví
Monitorovaná síť ACano Ano
Monitorovaná síť AC/DCano Ano
Jmenovité napětí Un AC70 V … 264 V
Hodnota reakce Ran kΩ50 kΩ … 500 kΩ
Generátor pulzů pro vyhledávání poruchy izolaceano Ano
Montáž na DIN lištuano Ano
Montáž pomocí šroubůano Ano
Montáž do panelu/na zeďANO s volitelným příslušenstvím
BMSano Ano
PoznámkaGenerátor pulzů pro vyhledávání poruchy izolace pouze varianta -P
Hlídače izolačního stavu
Řídicí obvodybe Ne
Pomocné obvodybe Ne
Hlavní obvodyano Ano
Monitorovaná síť 3(N)ACbe Ne
Monitorovaná síť DCbe Ne
Rozptylová kapacita sítě Ce µF0 F … 5 µF
Propojené sítěbe NE
Webový serverbe Ne
Modbus TCPbe Ne
Modbus RTUbe Ne
BCOMbe Ne
BSbe Ne
isoDatabe Ne
CANbe Ne


Izolace dle IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Jmenovité izolační napětí AC 250 V
Jmenovité pulzní zkušební napětí 2,5 kV
Ochranné oddělení (zvýšená izolace) mezi (L1, L2, E, KE, 1, 2, 3, 4, Z, Z/k, l) - (11, 12, 14)
Test dielektrika podle IEC61010-1 2,21 kV
Parametry napájení
Napájecí napětí US = Un
Vlastní spotřeba max. ≤ 4 VA
Monitorování izolace
Monitorovaná síť Un viz údaje pro objednávku
Hodnota reakce Ran 50...500 kΩ (od výrobce nastaveno 50 kΩ)
Měřicí rozsah 10 kΩ...1 MΩ
Přesnost ±10 %
Doba odezvy tan při RF=0,5×Ran ≤ 5 s
Hystereze 25 %
Měřicí napětí Um ±12 V
Měřicí proud Im (při RF=0 Ω) ≤ 50 μA
Vnitřní DC odpor Ri ≥ 240 kΩ
Vnitřní impedance Zi ≥ 200 kΩ
Přípustné externí stejnosměrné napětí Ufg ≤ DC 300 V
Monitorování proudu
Hodnota rekace, nastavitelná 5...50 A (od výrobce nastaveno 7 A)
Přesnost ±5 %
Hystereze 4 %
Monitorování teploty
Hodnota odezvy 4,0 kΩ
Hodnota uvolnění 1,6 kΩ
PTC termistory dle DIN 44081 max. 6 v sérii
Zobrazení, paměť
Zobrazení Multifunkční LC displej, nepodsvětlený
Rozsah zobrazení izolace 10 kΩ...1 MΩ
Přesnost ±10 %, ±2 kΩ
Rozsah zobrazení zatěžovacího proudu 10...199 % (jako % z nastavené hodnoty reakce)
Přesnost ±5 %, ± 0,2 A
Heslo Off / 0...999 (od výrobce nastaveno Off)
Komunikační rozhraní
Rozhraní/protokol RS485/BMS
Max. délka kabelů 1200 m
Doporučený typ kabelů J-Y(St)Y min. 2×2×0,8
(stíněný, jedna strana stínění připojena k PE)
Zakončovací odpor 120 Ω (0,25 W), DIP přepínač
Rozsah adres 2...90
Spínací obvody
Spínací prvky jedno relé s 1 přepínacím kontaktem
Pracovní režim N/C nebo N/O (od výrobce nastaveno N/O)
Minimální zátěž kontaktu 1 mA při AC/DC > 10 V
Všeobecná data
Typ připojení vodičů pružinové svorky
Pracovní teplota okolí -25...55 °C
Pracovní režim trvalý provoz
Montáž v jakékoli pozici
Stupeň krytí, vnitřní součásti
(DIN EN 60529)
IP30
Stupeň krytí, vnitřní součásti
(DIN EN 60529)
IP20
Materiál pouzdra polykarbonát
Samozhášitelnost UL94V-0
Rychlá montáž na DIN lištu dle IEC 60715
Hmotnost < 150 g
Pouzdro XM420

Soubory ke stažení

Související produkty

AN410 - Napájecí transformátor
Varianty: 2
AN410Napájecí transformátor

Napájecí transformátor AN410 je určen pro napájení přístrojů firmy BENDER napětím 24 V DC.

od 2 410 Kč
od 2 916,10 Kč s DPH
Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
AN450 - Napájecí transformátor
AN450Napájecí transformátor

Napájecí transformátor AN450 je určen pro napájení přístrojů firmy BENDER napětím 20 V AC.

2 810 Kč
3 400,10 Kč s DPH
Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
ATICS-2-ISO - Přepínací a monitorovací modul 80A
Varianty: 6
ATICS-2-ISOPřepínací modul jednofázového napájení

Automatický přepínací a monitorovací modul s vestavěným monitorováním zdravotnických izolovaných soustav a generátorem testovacího proudu pro lokalizaci poruchy izolace.

Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
COM465IP - Převodník rozhraní BMS - BCOM/Modbus RTU/Modbus TCP
Varianty: 3
COM465IPPřevodník rozhraní BMS - BCOM/Modbus TCP/Modbus RTU
Převodník rozhraní COM465IP může převádět data ze sběrnice BMS na protokol BCOM, Modbus RTU nebo Modbus TCP. Lze jej použít i jako ethernetovou bránu s webovým serverem.
Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
CP305 - Univerzální kontrolní a signalizační panel včetně krabice pro zapuštěnou montáž
CP305Univerzální kontrolní a signalizační panel

Univerzální kontrolní a signalizační panel pro optickou a akustickou signalizaci chybových hlášení EDS, RCMS a MEDICS systémů firmy BENDER.

Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
CP9xx - Řada dotykových kontrolních a signalizačních panelů
Varianty: 5
CP900CP9xx - řada řídicích dotykových panelů

Multifunkční dotykový panel a převodník řady CP900 slučuje celou řadu komunikačních rozhraní do jednoho přístroje a je určen zejména pro monitoring stavu důležitých rozvodů a technologií ve zdravotnických prostorech, a to včetně vizualizace a signalizace alarmů.
Zobrazení pracovních a chybových hlášení z monitorovacích systémů firmy BENDER dle ČSN 33 2000-7-710 a STN 33 2000-7-710

Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
EDS150 - Přístroj pro vyhodnocování poruch
EDS151Přístroj pro vyhodnocování poruch izolace nejen ve zdravotnictví

Vícekanálový přístroj pro vyhodnocování poruch izolace v zdravotnických instalacích s integrovanými měřicími transformátory.

Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
ES710 - Jednofázové ochranné oddělovací transformátory
Varianty: 48
ES710Jednofázové ochranné oddělovací transformátory

Jednofázové ochranné oddělovací transformátory pro napájení zdravotnických prostor s primárním napětím 230 V. Verze GREEN LINE s menšími ztrátami naprázdno a zapínací proudem IE < 6 × În.

od 22 020 Kč
od 26 644,20 Kč s DPH
Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
ES710 - Jednofázové ochranné oddělovací transformátory
Varianty: 18
ES710/...-1Jednofázové ochranné oddělovací transformátory

Jednofázové ochranné oddělovací transformátory pro napájení zdravotnických prostor s primárním napětím 400 V.

od 22 020 Kč
od 26 644,20 Kč s DPH
Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
MK 2430 - Univerzální kontrolní a signalizační panel
Varianty: 4
MK2430Univerzální kontrolní a signalizační panel
Univerzální kontrolní a signalizační panel pro optickou a akustickou signalizaci chybových hlášení EDS, RCMS a MEDICS systémů firmy BENDER.
Porovnání
Skladem v GHVDetail produktu
CMS460-D4 - Vícekanálový monitor proudů
CMS460-D4Vícekanálový monitor proudů

Proudový monitor se třemi měřicími kanály pro monitorování třífázových oddělovacích transformátorů ve zdravotnických aplikacích.

17 410 Kč
21 066,10 Kč s DPH
Porovnání
DS0107 - Třífázový ochranný oddělovací transformátor
Varianty: 25
DS0107Třífázové ochranné oddělovací transformátory

Třífázové ochranné oddělovací transformátory pro napájení zdravotnických prostor.

Mohlo by vás zajímat

Události

WEBINÁŘ: Kontrola, řešení problémů a dokumentace bezpečnosti a výkonu fotovoltaických systémů podle ČSN EN 62446-1 s přístroji Fluke
11.09.2024
Zveme Vás na ONLINE webinář zaměřený na kontrolu, řešení problémů a dokumentace bezpečnosti a výkonu fotovoltaických systémů podle ČSN EN 62446-1 za použití přístrojů FLUKE. Událost proběhne ve středu,...
3. ročník elektrotechnické výstavy Volty.cz
01.10.2024 - 02.10.2024
3. ročník elektrotechnické výstavy Volty.cz Rádi bychom Vás pozvali na 3. ročník úspěšné elektrotechnické výstavy Volty.cz, která se bude konat na výstavišti Černá louka v Ostravě. Těšit se můžete na...

Mimořádné akce

Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX do 30.8.2024
01.03.2024 - 30.08.2024
Analyzátory kvality sítě C.A 8345, C.A 8336, C.A 8331 a záznamníky kvality sítě  PEL 103 a PEL 104 - za výhodnou cenu a s bohatým příslušenstvím zdarma, Testery izolace 5000 V C.A 6505 a C.A 6547 -...
Kupte si Fluke ... Získáte druhý ZDARMA
01.03.2024 - 31.08.2024
Více bezpečí, více výhod, více Fluke. Na kvalitním vybavení nešetřete. Je čas investovat do přístrojů, které odolají i nejnáročnějším pracovním podmínkám. Měřicí přístroje Fluke jsou sestrojeny s odolností...

Novinky

Nové kompaktní LED svítilny Stego SL 025
25.06.2024
LED svítilny SL 025 neboli „řešení vše v jednom“. Společnost Stego rozšiřuje svou řadu svítidel o inovativní LED svítilny, které jsou ideální do každého rozváděče a díky svým rozměrům i do skříní s vysokou...
Testery elektrických částí strojních zařízení C.A 6161 a C.A 6163
13.03.2024
Tester elektrických částí strojních zařízení, rozváděčů, nářadí, spotřebičů dle norem ČSN EN 60204-1, ČSN EN 61439-1, ČSN EN 60335-1, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60974-4, ČSN EN 50699, ČSN EN...

Odborné články

Novinka od firmy Bender pro AC nabíjecí stanice - regulátory nabíjení ICC1324
05.06.2024
Společnost Bender, přední světový výrobce přístrojů pro elektrickou bezpečnost v elektromobilitě, uvádí na trh nový regulátor nabíjení ICC1324. Přístroj slouží jako řídící jednotka střídavých nabíjecích...
Specifika monitoringu izolačního stavu ve velkých fotovoltaických elektrárnách
25.04.2024
Monitoring izolačního stavu IT sítí fotovoltaických elektráren o výkonu nad 1 MW je ve světě elektrické bezpečnosti specifická disciplína. Hlavním důvodem je velký rozsah instalace tvořené střídači, kilometry...